Grad Labin povećao stipendije za 50 kuna

Grad Labin povećao stipendije za 50 kuna

14.1.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na jutros održanoj sjednici Poglavarstva Grada Labina donijeta je Odluka o poništenju Javnog natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Labina. Na natječaj su pristigle tri ponude no povjerenstvo je konstatiralo da niti jedna zbog formalnih nedostataka ne zadovoljava uvijete natječaja. Odluka je proslijeđena Gradskom vijeću na poništenje te će Poglavarstvo ponovno raspisati Javni natječaj. Poglavarstvo je donijelo Odluku o izmjeni visine naknade i broju stipendija u školskoj-studijskoj godini 2008./2009..

Visina stipendije za učenike u 2009. godini iznosi mjesečno 550,00 kuna dok za studente mjesečno iznosi 750,00 kuna. Proračunom za 2009. godinu osigurana su sredstava za povećanje iznosa stipendije.

labin stipendije financiranje stipendisti učenici studenti obrazovanje