Grad Labin donio Pravilnik o stipendiranju

Grad Labin donio Pravilnik o stipendiranju

17.9.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na jutros održanoj 89. redovnoj sjednici Poglavarstva Grada Labina donesena je Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva «1. Maj» d.o.o. Labin. Kako sadašnjem članu mandat prestaje 18. listopada 2008. godine za novog člana imenovana je Nevenka Belušić iz Labina. Članove Nadzornog odbora bira Društvo svojom odlukom donesenom na vrijeme od četiri godine te mogu biti ponovno birani. Na sjednici je donijet Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Grada Labina ukoliko se redovno školuju ili studiraju izvan mjesta prebivališta i ako ne primaju drugu stipendiju.

Učenici koji polaze nastavu izvan područja Grada Labina za programe za koje su formirana odjeljenja pri Srednjoj školi Labin ne mogu ostvariti pravo na stipendiju. Poglavarstvo je također donijelo Odluku kojom su definirana deficitarna zanimanja na području Grada Labina koja zahtijevaju više ili visoko obrazovanje, te je usvojeno da će studenti koji se odluče za ta zanimanja prilikom dodjele stipendije dobiti dodatnih 40 bodova. Među deficitarna zanimanja ubrojena su arhitektura, medicina, medicinsko osoblje, magistri farmacije, te inženjeri elektrotehnike, građevine i strojarstva.

deficitarna zanimanja stipendiranje studenti Pravilnik o stipendiranju obrazovanje 1.Maj Nevenka Belušić