GDJE IDE PRIHOD OD REKLAMA NA LABINSKOM GRADSKOM STADIONU? Prostor je gradski, ali novac ne stiže do gradske blagajne

GDJE IDE PRIHOD OD REKLAMA NA LABINSKOM GRADSKOM STADIONU? Prostor je gradski, ali novac ne stiže do gradske blagajne

26.6.2020. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

S jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 12 glasova "za" labinsko Gradsko vijeće donijelo je odluku o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene kojom će se do 700 tisuća kuna iz komunalne naknade usmjeriti za održavanje sportskih objekata, Gradskog stadiona (NK Rudar), boćarske dvorane, nogometnih igrališta u Vinežu i Rapcu te Sportskog centra "Franko Mileta". U slučaju Gradskog stadiona to uključuje i plaću za domara tj. oružara od lipnja do prosinca ove godine.

- Iako zakon određuje komunalnu naknadu prihodom proračuna jedinica lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, samo temeljem odluke predstavničkog tijela, ta sredstva smiju se koristiti i za financiranje građenja i održavanja javnih građevina sportske namjene. Zakonom je određeno da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, predstavničko tijelo može odlučiti drugačije, odrediti da se dio komunalne naknade koristi i za druge namjene, pa i na objekte koji su inače financirani iz općih prihoda, obrazložio je tu odluku gradski komunalni pročelnik Donald Blašković.

Održavanje stadiona na minimumu

Vijećnik Darko Martinović (Vlačićeva lista) pitao je koliko od ukupnog iznosa ide za Gradski stadion odnosno NK Rudar.

- Da li Grad ima evidenciju naplate reklama na Gradskom stadionu, tko naplaćuje i tko kontrolira prihode od reklama s objekta koji je u vlasništvu Grada Labina, ali njemu ne idu prihodi od tih reklama, rekao je Martinović koji se još ranije zauzimao da se formira posebno povjerenstvo te da prihodi od marketinških aktivnosti s objekata u vlasništvu Grada poput Gradskog stadiona idu u zajedničku blagajnu Sportske zajednice, a ne u privatnu marketinšku agenciju predsjednika NK Rudar (Remzo Zalihić).

- Utrošak električne energije za sve sportske stadione, NK Rudar, Istra i Rabac je 110 tisuća kuna, a iznosom od 220 tisuća kuna pokriveno je održavanje navedenih sportskih objekata. U detalje do svake kune, ne mogu sada govoriti, ali što se tiče NK Rudar, tu smo održavanje smanjili na minimum, kaže pročelnik Blašković.

Nemamo evidenciju o reklamiranju

Napominje da je u sveukupni trošak uključena usluga potrošnje vode na sportskim objektima NK Rudar, Istra i Rabac u iznosu od 180 tisuća kuna, a da je do sada utrošak vode samo na stadionu NK Rudar bio oko 80 tisuća kuna godišnje. U tim iznosima će se i ove godine utrošiti komunalna naknada.

- Što se tiče samih reklama na ogradi nogometnog stadiona, nemamo tu evidenciju, radi se na tome da se odnosi u reklamiranju na području Grada Labina reguliraju cjenikom za reklame, koje se postavljaju na zidu ograde nogometnog stadiona, u vlasništvu Grada Labina i plaćaju se direktno Gradu, odgovorio je Blašković.

U raspravu se uključila vijećnica Nevina Miškulin (Miškulinina lista), inače umirovljena pravnica u odjelu za imovinsko-pravne poslove gradske uprave.

- Da li to znači da na objektu u vlasništvu Grada nisu evidentirani prihodi koji se na tom objektu zarađuju? To je imovina Grada koja podrazumijeva određeni način upravljanja njome, korištenja i raspolaganja sredstvima. Sredstva nisu samo novci, nego i materijalna imovina. To je nedopustivo i kažnjivo, jer onda i svi drugi mogu stavljati reklame na gradsku imovinu i zarađivati od njih, rekla je Miškulin obraćajući se gradonačelniku Valteru Glavičiću.

NK Rudar ima te podatke

- Upravo se na ovom Vijeću glasalo za pravilnik i radi se na tome da stvari vodimo u pravom smjeru, do prihoda i rashoda. Labin doista može reći da je Grad sporta koji ni u najtežim situacijama ne okreće leđa svojoj sportskoj zajednici ni sportskim udrugama. Moramo biti svjesni da i u ovoj situaciji moramo živjeti i imati neke prihode. Trenutno se ti prihodi ostvaruju i umjesto da Grad financira više svoje sportske klubove, oni se sami snalaze i mislim da je to vrlo transparentno. Možete kontaktirati NK Rudar i dobit ćete podatke koje trenutno Grad nema. Taj novac ide za vitalne potrebe u klub koji ima gotovo 300 članova, rekao je gradonačelnik Glavičić.

- Bilo bi lijepo da je sve idealno, da imamo novaca, da se ne moramo snalaziti na sve moguće načine. No, život poneki put nas primorava da se snalazimo i da svi zajedno sudjelujemo u tome. Mislim da je čak i u redu s te strane da klubovi samostalno, kroz svoje ideje, praksu i upornost, traže svoje mjesto pod istim suncem, dodao je Glavičić.

Reklame se prodaju isključivo za račun kluba

S obzirom da je labinski gradonačelnik Valter Glavičić izjavio da se podaci o reklamiranju nalaze u upravi NK Rudara zatražili smo izjavu predsjednika NK Rudara Remza Zalihića koji je ujedno vlasnik dvije agencije za marketing i promociju te dva lokalna internetska portala.

- Reklame se prodaju isključivo za račun kluba. Najveći broj njih su kompenzacija za usluge: prehrane, smještaja, tiskanja, nagradnih igara, te zaštitarskih, grafičkih, medicinskih i ostalih razno-raznih usluga. Pismeno smo, u par navrata, tražili da se ovo pitanje definira nekom službenom odlukom, ali nikad to nije došlo na dnevni red. Očito je svakoj gradskoj vlasti to bilo nevažno jer znaju da im to ne uzima nikakav prihod, a na ovakav način pomažu marketinšku nadgradnju kluba, kaže predsjednik NK Rudara Remzo Zalihić koji se zatim osvrnuo na istup vijećnika Darka Martinovića.

- Kad je Martinović u pitanju on je dio političke grupacije koja godinama kroz Vijeće, na sve načine, opstruira sport, a on osobno posebno na zubu ima NK Rudar. Inače jako je zločest u svojim istupima, a razlog može biti i njegov animozitet spram mene. Ipak smo mi suprotnih životnih orijentacija, on vojnik konzervativno-desne, a ja cijeli život privatni poduzetnik liberalno-lijeve orijentacije. Makar nesvjesno, na ovaj način nam je učinio i uslugu. Naime, ovaj tjedan ćemo uputiti novi zahtjev prema Vijeću, da nam se taj prostor ustupi na korištenje bez naknade, s iscrpnim obrazloženjem i ostalim pojedinostima, posebno onim vezanim za prihod, te inzistirati na odgovoru. Ako on bude negativan u roku 24 sata skinut ćemo sve panoe, pa neka ih prodaje i postavlja netko drugi za svoj račun. Ali opcija, da mi "krvarimo" i moljakamo sponzore, a da prihod dijelimo s manifestacijama poput "Dana meda" i slično ne dolazi u obzir, rekao je Zalihić.


Branko Biočićreklame gradski stadion donald blašković remzo zalihić nevina miškulin