FLAG Alba objavio dva nova natječaja - za zaštitu morskog okoliša i konkurentnost sektora ribarstva

FLAG Alba objavio dva nova natječaja - za zaštitu morskog okoliša i konkurentnost sektora ribarstva

5.5.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 5.svibnja 2022. godine objavljuje dva FLAG  natječaja za dodjelu potpore u okviru mjera:


 I. 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja   za provedbu M.4.2.1- 8/22


Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja.


Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja su :


O  Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/informiranje te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;


O  Aktivnosti čišćenja morskog okoliša i obalnih područja FLAG-a;


O  Edukacijsko-informativne aktivnosti o zaštiti morskog okoliša, biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša;


O  Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;


O  Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz mora i priobalja;


O  Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.


Prihvatljivi nositelji projekta trgovačka društva ili obrti u sektoru ribarstva ili akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture, jedinice lokalne samouprave i pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, udruge, javne ustanove i lučka uprava.


Nositelj projekata se može prijaviti na FLAG natječaj samostalno ili u partnerstvu.


Najveći broj partnera u jednom projektu je četiri (4) (nositelj projekta i tri partnera).


 Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za Mjeru 4.2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 652.878,53 HRK.


Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


Najviši iznos javne potpore po projektu: 45.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


Prijave projekata podnose se od 23. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.


 

II. 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture- M.1.1.1- 9/22


Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća  u sektoru ribarstva i marikulture.


Svrha natječaja je dodjela potpore u sektoru ribarstva i marikulture za ulaganja u nabavu ribarske opreme, specijaliziranih dostavnih vozila-hladnjače, radara, GPS  te ostale potrebne opreme, nabava informacijsko-komunikacijskih alata i ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju cilja iz odobrene LRSR.


Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu te nositelj projekta mora imati sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba. 


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za Mjeru 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  302.145,26 HRK.


Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000 EUR u protuvrijednosti u HRK.


Prijave projekata podnose se od 23. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 27. lipnja 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.


Više informacija o natječajima možete pronaći na mrežnoj stranici FLAG-a Alba  http://www.flagalba.hr


„Rad Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.„

flag alba lagur natječaj