Edukacija za iznajmljivače s područja Općine Kršan i Svete Nedelje

Edukacija za iznajmljivače s područja Općine Kršan i Svete Nedelje

27.5.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

S ciljem kvalitetne pripreme nadolazeće turističke sezone, u vremenu obilježenom brojnim izazovima i promjenama u trendovima u svakom, pa tako i turističkom smislu, turističke zajednice općina Kršan i Svete Nedelje organiziraju online edukaciju namijenjenu privatnim iznajmljivačima s područja ovih općina.

U post-korona periodu koji nas očekuje lokalna zajednica ključna je za interpretaciju te će se kroz ovu edukaciju pokazati kako bi trebalo izgrađivati održivi sustav i komunikacije i koristiti pri tome storytelling kao osnovu za brend komunikaciju i jačanje imidža. Pri tome će se istaknuti kolika je uloga privatnih iznajmljivača i obiteljskog poduzetništvo te koliko je bitna za izgradnju tog sustava. Mijenja se sustav vrijednosti, ponašanje i navike „novih“ turista kojima treba uobličiti ponudu u skladu sa novim trendovima. Pažnja se premješta na sadržaje malih zajednica kao što su posebni etniciteti koji čuvaju svoj način života, prehrane, običaje i stil života. Posebnu ulogu ima komunikacija u prirodi i kroz prirodu a sve više do izražaja dolaze i novi mediji kojima se može komunicirati u ovom prijelaznom periodu.

Edukacija će se održati online u subotu 29.svibnja od 10,00 do 12,15 sati na sljedećoj poveznici https://meet.google.com/mfi-xacg-qka
i sastoji se od tri dijela:

1. Prvi dio je uvodni dio u kome će biti naglašen poslovni odnos sa gostom u vremenima koji nas očekuju i naglasak na kvaliteti smještaja i promjene koje je potrebno uključiti te na umrežavanju kroz malo i obiteljsko poduzetništvo u turizmu;
2. Drugi dio odnosi se na upoznavanje novih turista koji su segmentirani u tržišne niše koje su u skladu sa novim trendovima i sa njima povezanim posebnim oblicima turizma. Posebno će se istaknuti novi trendovi ekonomije doživljaja i storytellinga. Prikazati će se i primjeri dobre prakse;
3. Treći zaključni dio predviđen je za diskusiju

Predavač je dr.sc. Romana Lekić -
Dr.sc. Romana Lekić zaposlena je na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Dugi niz godina radila je kao predstojnica Katedre turizma i prodekanica za razvoj i poslovne odnose na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Stekla je doktorat u području kulturne antropologije na temu "Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“.
Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam. Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u strateškim projektima razvoja posebnih oblika turizma, destinacijskog menadžmenta, ekonomije dožviljaja i storytellinga kao predavač te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva.
Objavila je brojne stručne i znanstvene radove, sudjelovala na međunarodnim konferencijama i skupovima kao pozivni predavač (keynote) te gostovala kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima je držala predavanja i radionice na temu osobnog razvoja, kreativnosti, uspješnog vođenja i komunikacije, storytellinga i animacije u turizmu i grupne dinamike. Profesionalno usavršavanje stekla je na inozemnim fakultetima iz područja storytellinga i upravljanja doživljajem, animacije te dramske i plesne pedagogije. Za svoj projekt zajedno sa studentima Bernaysa „Glagoljaška kolonija u starom gradu Plominu“ osvojila je prvo mjesto na međunarodnom Milenijskom natjecanju u travnju 2020.g u okviru manifestacije Kreativna riznica u Osijeku.

edukacija iznajmljivači romana lekić tz općina sveta nedelja tz općina sveta nedelja