Eđeo Brenčić ponovno u NO Vodovoda d.o.o

Eđeo Brenčić ponovno u NO Vodovoda d.o.o

6.8.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je temeljem provedenog postupka javne nabave, a u predmetu ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji ogradnog zida groblja Sveti Kirin u Jasenoviku i sanaciji ogradnog zida groblja Sveti Juraj u Kožljaku, kao najpovoljniju ponudu izabralo ponudu tvrtke «Vladimir Gortan» iz Pazina. Odlučeno je, temeljem provedenog postupka, da se poslovni prostor u prizemlju zgrade MO Šušnjevica dodijeli Obrtu za trgovinu «Aurora», za obavljanje trgovačke djelatnosti na rok od 5 godina. Povodom zahtjeva trgovačkog društva «Vodovod Labin», općinsko poglavarstvo je donijelo odluku da se u Nadzorni odbor Društva kao predstavnik Općine Kršan ponovno imenuje, član Poglavarstva Eđeo Brenčić

Eđeo Brenčić Kršan Kožljak Nadzorni odbor Vodovod d.o.o Sveti Kirin