Duž labinske, kršanske i raške obale more izvrsne kakvoće

Duž labinske, kršanske i raške obale more izvrsne kakvoće

10.7.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

U četvrtom ispitivanju mora koje je u razdoblju od 27. lipnja do 6. srpnja proveo Zavod za javno zdravstvo Istarske županije uzrokovano je 202 uzorka. Na temelju rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja more izvrsne kakvoće zabilježeno je na 200 mjernih mjesta ili u 99 posto uzoraka. Samo na dva mjesta, odnosno jedan posto uzoraka u Turističkom naselju Tere ispod hotela Maestral u Novigradu i na području Barbarige Mandriola zabilježeno je more zadovoljavajuće kakvoće ili more treće vrste. U niti jednom uzorku nije zabilježeno more nezadovoljavajuće kakvoće. Kakvoća mora na području od Brestova u Općini Kršan do Tunarice u Općini Raša izvrsne je kakvoće. Na našem se području ispitivanje kakvoće mora provodi na 18 lokacija, u Općini Kršan na dvije lokacije u Plominskom zaljevu i na Brestovi, u Rapcu od Maslinice do Girandelle na devet pozicija, te u Općini Rša na šest lokacija u Marini i Tunarici.  Tijekom uzorkovanja se temperatura zraka kretala od 21,5 do 33 stupnja, a temperatura mora od 22,5 do 27,3 stupnja.

kakvoća mora plaže more kupanje čistoća ekologija