[DOWNLOAD] Knjiga dr.sc. Lucijana Mohorovića objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

[DOWNLOAD] Knjiga dr.sc. Lucijana Mohorovića objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

23.2.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Kultura

Sveučilišna knjižnica   Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli   objavila je na svojim mrežnim stranicama knjigu "Građanska inicijativa Labina i Istre promotor civilnog društva i ekološke svijesti" dr. sc. Lucijana Mohorovića iz Rapca. Dr. sc Lucijan Mohorović , specijalist je za ženske bolesti i porode, znanstveni suradnik Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dugogodišnji ekološki aktivist u borbi protiv onečišćenja plominskih termoelektrana.

- Motiv zašto sam se obratio ravnatelju Sveučilišne knjižnice u Puli dr. sc. Bruni Dobriću bila je moja namjera da se pristup sadržaju knjige omogući širokom krugu zainteresiranih građana i institucija ne samo za Labin i Istru, već da se da prigoda građanima i diljem Hrvatske koju omogućuje sistem e-Knjiga. O vrijednosti mog istraživanja sam dobio priznanje u Frankfurtu te, recentno, počasno priznanje časopisa važnog u svjetskim razmjerima, koji očito prate trendove i doprinos pojedinaca u odabiru priznanja, rekao je dr. Mohorović.

Knjiga se može pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice u Puli, na adresi http://skpu.unipu.hr/novosti/. (B. Bi.)OVDJE možete preuzeti publikaciju Lucijana Mohorovića Građanska inicijativa Labina i Istre promotor civilnog društva i ekološke svijesti građana : pregled dosadašnje društvene i znanstveno-istraživačke aktivnosti.


lucijan mohorović knjiga građanska inicijativa ekologija zdravlje e-knjiga plomin te plomin termoelektrana