Donošenje županijskog Prostornog plana kasni

Donošenje županijskog Prostornog plana kasni

24.5.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Čini se da više nema zapreke oko energenta u TE Plomin III te da će u novom županijskom Prostornom planu kao energent biti definiran plin, ili obnovljivi izvori energije. Župan je prije nekoliko dana apelirao na građane da mu pruže potporu u slučaju neusvajanja novog županijskog Prostornog plana jer, kako je rekao, nadležno Ministarstvo graditeljstva tražilo je da se u Plominu 3 kao energent uvrsti ugljen, na što Istarska županija ne želi pristati.

Također je naveo da bi neusvajanje Prostornog plana ozbiljno moglo ugroziti planirane ključne projekte u Istri, nova radna mjesta i investicije vrijedne preko milijardu kuna. Nedugo nakon župana, oglasilo se Ministarstvo graditeljstva potvrđujući pak da nisu nikada uvjetovali ugljen već brisanje uvjetovanja plina u Plominu iz županijskog prostornog plana.

Plan 2009. - 2016.

Naveli su da nisu točne tvrdnje da ministarstvo koči razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, a dokaz tomu je činjenica da je odluka o izradi predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije donesena 2009. godine, a da je konačni prijedlog utvrđen od strane župana dostavljen u ministarstvo na suglasnost u ožujku 2016. godine. Također, iz pojašnjenja nadležnog ministarstva bilo je jasno da donošenje ovog ključnog prostornog dokumenta debelo

kasni, a ogradili su se i od tvrdnji da ministarstvo insistira na ugljenu.

Vezano za gradnju trećeg bloka TE i energentu koji će se koristiti, ministarstvo je istaknulo da je "važno naglasiti da je još 2012. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo lokacijsku dozvolu za proizvodno energetsko postrojenje TE Plomin C,

koju je potvrdio Upravni sud u Rijeci, te je lokacijska dozvola postala pravomoćna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo je također 2012. postupak procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i ovaj zahvat ocijenilo prihvatljivim za okoliš, uz primjenu mjera zaštite i program praćenja stanja u okolišu, a

koje je sastavni dio izdane lokacijske dozvole. Što se tiče izdavanja suglasnosti na konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana, Ministarstvu graditeljstva dostavljen je 15. ožujka 2016. zahtjev za izdavanje navedene suglasnosti.

U postupku izdavanja suglasnosti ministarstvo provjerava usklađenost konačnog prijedloga prostornog plana sa zakonom i dokumentima prostornog uređenja više razine. U tom je pak postupku utvrđeno da odredbe za provođenje konačnog prijedloga izmjena i dopuna županijskog prostornog plana nisu u skladu sa Strategijom prostornog uređenja iz 1997., odnosno 2013. i Programom prostornog uređenja RH iz 1999. i 2013., a koje je usvojio Hrvatski sabor.

Brisanje uvjeta

Nadalje, u ministarstvu su pojasnili da uvažavaju odredbu o korištenju najpovoljnijih tehnologija, te da nisu zatražili određivanje ugljena kao energenta za TE Plomin III, već brisanje uvjetovanja plina kao energenta budući da je to prema prije navedenom, protivno dokumentima prostornog uređenja državne razine, a i prejudicira odabir energenta, što bi bilo kontradiktorno cilju korištenja najnovijih i najpovoljnijih tehnologija.

Ministarstvo se također ogradilo od tvrdnji da koče razvoj i nova radna mjesta u Istri, navodeći da je dokaz tomu činjenica da je odluka

o izradi predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije donesena 2009. godine, a da je konačni prijedlog utvrđen od strane župana dostavljen u ministarstvo na suglasnost u ožujku 2016. Napomenuli su da članak 202. Zakona o prostornom uređenju propisuje da odluka o izradi prostornog plana prestaje važiti ako se javna rasprava ne objavi do kraja 2015.

Javna je rasprava za navedeni plan objavljena 19. kolovoza 2015., dakle šest godina nakon donošenja odluke o izradi ovih izmjena i dopuna plana, naveli su iz ministarstva. (D. BAŠIĆ PALKOVIĆ)

 

 

te plomin prostorni plan prostorni plan istarske županije ugljen plin razvoj istarska županija