Donacije Općine Raša oboljelom Hasanu Mahmutoviću, The Orange Stripsima...

Donacije Općine Raša oboljelom Hasanu Mahmutoviću, The Orange Stripsima...

19.4.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Općine Raša usvojene su odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijelova nekretnina u naselju Trgetari-Ivanušići kao i provedbi postupka prodaje u naselju Barbić, Letajac i Crni. Donesena je odluka o prodaji dijelova parcela u Brovinju koje su u suvlasničkom dijelu Općine Raša. Usvojena je odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora u Raši.

 

Razmatrani su zahtjevi za izdavanje suglasnosti za postavljanje objekata u Svetoj Marini koje nisu dane iz razloga što je u toku izrada prostornog plana i programa tog prostora, a zatim slijedi izrada detaljnog plana Marina.

Odobrena je prodaja pokretne trgovine «Bučić» te su odobrene pomoći poljoprivrednoj udruzi «Ulika Raša», dječjem vrtiću «Pjerina Verbanac», grupi «The Orange Strips» i oboljelom Hasanu Mahmutoviću.

The Orange Strips odluke Poglavarstvo zakup prostora Općina Raša Dječji vrtić Pjerina Verbanac Hasan Mahmutović Ulika Raša