Dom za starije osobe Labin objavio Poziv za podnošenje prijava za smještaj korisnika

Dom za starije osobe Labin objavio Poziv za podnošenje prijava za smještaj korisnika

29.12.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika KLASA: 003-05/23-01/2, URBROJ: 2163-4-14-23-1 od dana 11. prosinca 2023., Odluke o kriterijima za prijem korisnika na smještaj KLASA: 003-05/23-01/3, URBROJ: 2163-4-14-23-1 od 11. prosinca 2023. i Odluke o raspisivanju poziva za podnošenje prijava za smještaj korisnika KLASA: 003-05/23-01/5, URBROJ:  2163-4-14-23-1 od 27. prosinca 2023. Ravnateljica Doma za starije osobe Labin, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA U SVRHU PUNJENJA KAPACITETA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN.

 

Dana 29. prosinca 2023. otvaraju se prijave za smještaj korisnika u svrhu punjenja kapaciteta Doma za starije osobe Labin. Prijave će se zaprimati do 20. siječnja 2024.

 

Prijave se u navedenom razdoblju mogu dostaviti na sljedeći način: 

a)        osobno – predajom na porti Doma (zatvorena omotnica s naznakom „Prijava za smještaj“)

b)        poštom na adresu: Dom za starije osobe Labin

Katuri 29, 52220 Labin

(zatvorena omotnica s naznakom „Prijava za smještaj“)

c)         putem e-maila: info@dom-labin.hr.

 

Prijaviti se mogu osobe starije životne dobi odnosno starije od 65 godina koje žele biti smještene odmah (aktivni status u Zahtjevu). 

Prijava se podnosi na propisanom obrascu zahtjeva. Zahtjev i svi potrebni obrasci nalaze se u nastavku ovog Poziva.

 

Popis potrebne dokumentacije koju korisnik mora dostaviti:

1.         Zahtjev - naš obrazac

2.         Liječnička potvrda s podacima o zdravstvenom stanju te potvrdu da osoba ne boluje od teških psihičkih, zaraznih bolesti i ni bolesti ovisnosti (alkoholizam, psihoaktivna sredstva, i dr.)  - naš obrazac

3.         Izjava korisnika / skrbnika o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju ovjerena kod javnog bilježnika

4.         Izjava o mogućnosti osiguranja skrbi o sebi

5.         Privola o korištenju osobnih podataka  x 2

6.         Preslika rodnog lista

7.         Preslika domovnice

8.         Preslika osobne iskaznice 

9.         Preslika iskaznica obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

10.      Potvrda o prebivalištu korisnika (potvrdu izdaje policijska postaja)

11.       Preslika zadnja tri odreska od mirovine

12.      Potvrda porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini

13.      Preslika važnije zdravstvene dokumentacije

14.      Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom – ukoliko postoji

15.      Rješenje o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju – ukoliko postoji

 

 

Ukoliko korisnik ima sudužnika ili je treća osoba ugovaratelj smještaja, tada je potrebno dostaviti sljedeće dokumente sudužnika/ugovaratelja smještaja: 

1.         preslika osobne iskaznice 

2.         Potvrda porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini

3.         Potvrda o primanjima ili odresci mirovine za zadnja tri mjeseca

4.         Izjava o prihvaćanju obveze plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja ovjerena kod javnog bilježnika

5.         Privola o korištenju osobnih podataka

 

 

Zahtjev i svi popratni obrasci koje je potrebno dostaviti u prijavi za smještaj u Dom dostupni su na web stranici Doma: www.dom-labin.hr te se mogu i osobno preuzeti na porti Doma.

Sve dodatne informacije u vezi prijave i smještaja mogu se dobiti na:

-           telefon: 052 600-613

-           e-mail: info@dom-labin.hr.

 

ZAHTJEV, CJELOKUPNI TEKST POZIVA TE OSTALE POPRATNE OBRASCE PREUZMITE OVDJE.

dom za starije osobe labin prijave starije osobe labin penzioneri umirovljenici dom labin smještaj