Dnevni red 98. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red 98. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

13.1.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina saziva 98. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u  srijedu 14. siječnja 2009. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 97. redovne sjednice

2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o poništenju javnog natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova

3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga DPU-a Poslovna zona Vinež II faza sa Izvješćem o javnoj raspravi

4. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu

5. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalne i druge infrakstruture u Poslovnoj zoni Vinež – II faza

6. Donošenje Odluke o odabiru ponude za stručni nadzor za radove na Gradskoj knjižnici

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj – studijskoj 2008/2009. godini

8. Molbe i zahtjevi. 

sjednica poglavarstva poglavarstvo poslovna zona vinež vinež II javna rasprava dimnjačarski poslovi