[DNEVNI RED] 28. redovna sjednica Gradskog vijeća na rasporedu u sriijedu 27. studenog 2019. godine

[DNEVNI RED] 28. redovna sjednica Gradskog vijeća na rasporedu u sriijedu 27. studenog 2019. godine

20.11.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), saziva se 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 27. studenog 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2018./2019 godinu

3.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Javna vatrogasna postrojba Labin za 2018. godinu

5.    Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2020. godinu

6.    Donošenje Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine

7.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

8.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu

9.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

10.  Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

11.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

12.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu


13.  Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

-       Donošenje Zaključka o određivanju roka za davanje amandmana.Foto: LC Labin.com
Prilozi

sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće sjednica