Dnevni red 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Dnevni red 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

22.3.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), sazivam 25. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 30. ožujka  2016. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11

 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2015. godini
  3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
  4. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  6. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina
  7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva.

 

Više

 

 

 

odbori sjednica gradsko vijeće odluke izbori za mjesne odbore