Digital Labin 2023 Top Full M - Digital Labin 2023 Top Full

Dječji vrtić u Raši usklađuje se sa zahtjevima sustava HACCP

Dječji vrtić u Raši usklađuje se sa zahtjevima sustava HACCP

22.1.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na istoj sjednici Poglavarstva Općine Raša donijet je Zaključak o prihvaćanju informacije o zahtjevima sustava HACCP i prijedlog mjera za otklanjanje sanitarno-tehničkih kao i organizacijskih nedostataka u Dječjem vrtiću «Pjerina Verbanac» Labin, Područnom odjeljenju Raša donijet od strane konzultanta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Zaključeno je da će Općina Raša zajedno s Dječjim vrtićem «Pjerina Verbanac» poduzet sve potrebne radnje radi otklanjanja sanitarno-tehničkih i organizacijskih nedostataka utvrđenih u Područnom odjeljenju Raša analizom stanja u navedenom objektu, te je općina ovlastila Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» Labin da od kompetentnih osoba zatraži ponude za izradu elaborata - idejnog rješenja u svrhu uklanjanja nedostataka utvrđenih u prostoru Područnog odjeljenja Raša, a sve sukladno zahtjevima sustava HACCP.

HACCP Raša vrtić dječji vrtić dječji vrtić pjerina verbanac zavod za javno zdravstvo