DJEČIJI VRTIĆ «PJERINA VERBANAC» U SUSTAVU HACCP-a

DJEČIJI VRTIĆ «PJERINA VERBANAC» U SUSTAVU HACCP-a

20.11.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina vijećnici Gradskog vijeća podržali su Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za tekuću pedagošku godinu. Na sjednici je posebno pohvaljeno uvođenje sustava HACCP. (Hazard Analysis Critical Control Point) Ravnateljica Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac», Irene Smoković objasnila je kako taj sustav podrazumijeva analizu postojećeg stanja objekta, prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka tehničke i organizacijske prirode, identifikaciju opasnosti, kao i definiranje kritičnih kontrolnih točaka te korektivnih mjera. Također je obuhvaćena izrada potrebnih radnih uputa, standardnih postupaka i procedura. U sklopu sustava pospješuje se teoretska i praktična edukacija osoblja. Izrađuje se potrebna dokumentacija o početnoj usklađenosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) planova za objekt te se verificira sustav.

dječji vrtič Pjerina Verbanac Labin obrazovanje Labin HACCP