Direktor labinskog Vodovoda o optužbama / Škopac: Voda koja se pije u Labinu i okolici je izuzetno zdrava i čista

Direktor labinskog Vodovoda o optužbama / Škopac: Voda koja se pije u Labinu i okolici je izuzetno zdrava i čista

23.3.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

- Prije svega radi istine te radi 74 radnika Vodovoda Labin čiji se častan rad želi obezvrijediti, a i radi građana Labinštine i Istre zbog čijeg boljitka djelujemo, objavite slijedeće činjenice o vodoopskrbi i odvodnji na Labinštini, rekao je na početku razgovora direktor labinskog Vodovoda Dino Škopac osvrćući se na nedavne izjave predsjednika gradskog odbora za ekologiju i zaštitu okoliša Mladena Bastijanića. Bastijanić je naime izjavio kako su labinski izvori stalno pod udarom zagađenja.

Pročistač ne zagađuje vodu

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Labinu zasigurno ne uzrokuje zagađenje ni vodotoka Krapan ni izvorišta Fonte Gaj i Kokoti. Pročistač je izgrađen na Starcima 1979. godine i rekonstruiran 1996. Visokog je drugog stupnja pročišćavanja efikasnosti do 98 posto. Hrvatske vode su ovog siječnja utvrdile da je labinski pročistač u 2017. godini postizao učinak pročišćavanja voda za treći stupanj pročišćavanja. To znači da će se cijena vodne usluge u ovoj godini za te mještane sniziti za 0,14 kuna po kubiku. Rad i efikasnost pročistača prati i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije koji nam ispituje pročišćene vode prije ispuštanja. Lani je taj zavod četiri puta ispitivao vodu i rezultati su pokazali da otpadne vode odgovaraju važećoj vodopravnoj dozvoli, ističe Škopac.

Labinski vodovod od svoje izgradnje do danas i te kako doprinosi pročišćavanju otpadnih voda Labina i dijela općine Sveta Nedjelja i ne ugrožava nego doprinosi zaštiti vodotoka Krapanski potok i izvorišta Fonte Gaja i Kokoti. Pročišćene otpadne vode Labina ispuštaju se u vodotok Kature koji nakon ceste Labin – Raša prelazi u Bujicu Krapan, a oba su u ingerenciji Hrvatskih voda, kaže Škopac.

Zbog prisutne problematike otpadnih voda naselja Krapan i Raša, Vodovod Labin i Općina Raša pokrenuli su još 2012. godine projekte odvodnje naselja Krapan i kanalizacije i pročistača naselja Raša. Krajem 2013. godine nakon ulaska Hrvatske u EU, Vodovod Labin je zajedno s Hrvatskim vodama, Gradom i Općinama Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša pokrenuo EU projekt sustava odvodnje Labinštine aglomeracije Labin – Raša – Rabac koji omogućava korištenje novca iz kohezijskih fondova EU što za samostalni projekt naselja Raša bez izrade studije nije moguće.

Projekt vrijedan 300 milijuna kuna

- Po potpisu pisma namjere Vodovoda Labin i čelnika jedinica lokalne samouprave Labinštine od 14. listopada 2013. godine, generalni direktor Hrvatskih voda imenovao je projektni tim i prišlo se izradi studije izvedivosti projekta odvodnje Labinštine za što je na javnom nadmetanju odabrana tvrtka WYG d.o.o. Zagreb. Izrađena je radna verzija Studije izvedenosti sustava otpadnih voda aglomeracija Labin – Raša – Rabac. Projekt je vrijedan 300 milijuna kuna od čega na jedinice lokalne samouprave otpada oko sedam posto. Općinsko vijeće Raše na svojoj sjednici od 14. ožujka 2016. godine nije prihvatilo predloženu verziju s zajedničkim pročistačem 3. stupnja na Bršici i donijelo zaključak da neće sudjelovati kao partner u projektu. Do danas Općina Raša nije potpisala nikakvo novo pismo namjere. Prema očitovanju zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Valentina Dujmovića od 22. veljače, zbog te činjenice upitno je raško članstvo u zajedničkom projektu, ističe Škopac.

- Bez obzira na sve, u dogovoru sa svim učesnicima u projektu u studenom 2017. godine tvrtka WYG je izradila nove dvije varijante studije odvodnje Labinštine aglomeracije Labin – Raša – Rabac. Prva varijanta predviđa zajednički pročistač 3. stupnja za Labin i Rašu u Bršici (od 18.000 ES-a). Druga varijanta predviđa posebne uređaje u Labinu i Raši. Obje varijante predviđaju spajanje dijela općine Sveta Nedjelja na Labin, izgradnju pročistača u Rapcu 2. stupnja od (11.600 ES- a), te rekonstrukciju uređaja u Plomin Luci i Pićnu. Cijene vodnih usluga se u prvoj varijanti u odnosu na sadašnju, povećavaju za 4,77 kuna po kubiku za sve građane Labinštine. U drugoj varijanti cijene vodnih usluga povećavaju se za 5,05 kuna za građane Labina i općina Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan. Za 23,68 kuna po kubiku cijena vodnih usluga se povećava samo za žitelje općine Raša, ističe Škopac.

Gradu Labinu su obje varijante prihvatljive ali je povoljnijom ocijenjena ona prva, što je stav i izrađivača studije i skupštine Vodovoda. Općini Raša je prva varijanta neprihvatljiva, a druga nepriuštiva zbog visoke cijene vodnih usluga. Slijedom navedenog Općina Raša zatražila je koncem siječnja da se cijena vodne usluge za 2. varijantu izračuna u skladu s važećom zakonskom regulativom odnosno da se izračuna jedinstvena cijena vodne usluge za uslužno područje. Vijeće za vodne usluge RH kaže da je cijena vodne usluge za obje varijante izračunata u skladu s važećim zakonskim propisima.

Predložena rješenja su optimalna

- Predložena rješenja su tehnički, ekonomski i ekološki optimalna i priuštiva građanima Labinštine i to je najvažnije. Rješenje je hitno potrebno svima, a prije svega građanima Krapna i Raše. Što se tiče vodoopskrbe Vodovod isporučuje zdravstveno ispravnu vodu svim građanima Labinštine te dijelovima Općina Gračišće i Cerovlje. Kvaliteta vode pod stalnim je nadzorom Zavoda za javno zdravstvo Županije Istarske i vlastitog laboratorija. Lani je od 132 uzorka vode uzetih u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Labin od ZZJZ-a, svih 132 bilo je ispravno. Voda se za Labinštinu crpi iz izvorišta Fonte Gaja, Kokoti, Kožljak, Plomin, Mutvica, a u koncesiji imamo i izvor Sveti Anton. Koncesije i vodopravne dozvole izdate od Hrvatskih voda diktiraju nam i intenzitet korištenja pojedinih izvora što se ne smije prekoračiti. Izvori Plomin i Kožljak su vrlo promjenjive izdašnosti, zaključio je Škopac.

Labinski Vodovod zapošljava 75 radnika i već više od 80 godina uspješno obavlja djelatnost javne vodoopskrbe. Od 2012. godine i djelatnost odvodnje na području Labinštine s kontinuiranim ciljem povećanja kvalitete svojih usluga građanima i korisnicima. Priključenost građana na sustav vodoopskrbe je 99,1 posto, a realizacijom projekta vodoopskrbe visoke zone grada Labina penje se na 99,8 posto. U pripremi je i projekt uvođenja izvora Sveti Anton u sustav vodoopskrbe Vodovoda Labin. U djelatnosti odvodnje priključenost građana na javnu odvodnju iznosi 55, a realizacijom EU projekta odvodnje Labinštine penje se na više od 90 posto. (Branko BIOČIĆ)


vodovod labin vodovod aglomeracija općina raša mladen bastijanić dino škopac