Deponija u Rapcu uskoro bi mogla postati reciklažni centar?

Deponija u Rapcu uskoro bi mogla postati reciklažni centar?

22.2.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Mještani Rapca žale se na divlje odlagalište smeća u blizini Lošinjske ulice. Ističu kako se odlaže raznovrsni krupni otpad kao i građevinski šut. Pojedinci čak navode kako otpad odlažu i zaposlenici Komunalnog poduzeća „1.maj“. Svojevremeno je na ulazu na odlagalište bila postavljena rampa koja je  kasnije maknuta, najvjerojatnije od strane nesavjesnih mještana. Direktor Komunalnog poduzeća „1.maj“ Labin, Alen Golja izdvojio je kako je spomenuto divlje odlagalište u Rapcu u ingerenciji Grada Labina. Izdvaja kako će „1.maj“ uputiti prijedlog prema Gradu da se na tom prostoru uredi reciklažno dvorište koje bi bilo u ingerenciji Komunalnog poduzeća. 

Golja smatra da bi se na taj način riješila problematika nesavjesnog odlaganja građevinskog otpada na području Prohaske. Što se tiče tvrdnje da djelatnici komunalnog odlažu otpad na navedenom deponiju direktor navodi kako prema njihovim saznanjima ta tvrdnja nije moguća jer prema planu radova tek od 01.03. započinju sa hortikulturnim uređenjem Rapca.

Foto: ilustracija

 

reciklažni centar rabac smeće deponij