Demetlika u sukobu interesa: Kuća u Rapcu bila je zapuštena i opasna po prolaznike (Cjelovita odluka Povjerenstva dostupna za preuzimanje)

Demetlika u sukobu interesa: Kuća u Rapcu bila je zapuštena i opasna po prolaznike (Cjelovita odluka Povjerenstva dostupna za preuzimanje)

28.10.2010. // iPress // Objavljeno u kategoriji Politika

Saborsko Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa objavilo je cjelovitu odluku (vidi ovdje) prema kojoj je gradonačelnik Labina Tulio Demetlika u sukobu interesa jer je pogodovao svom službenom vozaču prilikom rješavanja stambenog pitanja.

Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave Adrijana Kiršića od 4. prosinca prošle godine, u kojoj je naveo da je Demetlika neposrednom pogodbom prodao svom vozaču Borisu Čekadi dvokatnu kuću s dva turistička apartmana u samom centru Rapca na 20 m od mora, procijenjenu zajedno sa zemljištem na 46.982 eura.

Od Demetlike je Povjerenstvo zatražilo očitovanje na navode iz prijave, a posebice glede vlasništva nekretnine u Rapcu koju je stekao njegov službeni vozač. Demetlika je naveo da je stupivši na dužnost gradonačelnika 1. travnja 2000. zatekao Čekadu na mjestu vozača u gradskoj upravi, te s njim, temeljem odluke prijašnjeg Poglavarstva iz rujna 1998. godine, potpisao ugovor o najmu tada dvosobnog stana u Rapcu, upisanog kao vlasništvo Grada, a koji se sastojao od kuhinje, dvije sobe i sanitarnog čvora ukupne površine 45 m2. Ugovorom je utvrđena najamninu od 2,16 kn po metru, odnosno 97,20 kuna mjesečno te pravo prvokupa u slučaju prodaje stana. Odluka prijašnjeg Poglavarstva o dodjeli stana u najam temeljila se na činjenici da je Čekada hrvatski branitelj s neriješenim stambenim pitanjem.

Kako je stan bio trošan, navodi Demetlika, Čekadi je Gradsko poglavarstvo 5. srpnja 2000. odobrilo da vlastitim sredstvima obavi rekonstrukciju, a 18. travnja 2001. dalo suglasnost za ulaganje u visini od 571.088,34 kune, s tim da je prethodno, 12. svibnja 2000. godine, stalni sudski vještak utvrdio prometnu vrijednost zgrade sa zemljištem u iznosu od 102.437,02 kune. U siječnju 2002. sklopljen je sporazum između Grada Labina i Borisa Čekade kojim se utvrđuje da je Čekada izvršio rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojeće stambene građevine i da je obzirom na staru građevinu sagradio novu građevinu u kojoj je vrijednost ulaganja slijedeća: Grad Labin 13.327,03 eura (100.374,43 kune), a Boris Čekada 33.655,12 eur (254.033,45 kuna). Ujedno je utvrđeno kako je Čekada građenjem postao vlasnikom navedene nekretnine u 717/1000 dijela. Demetlika nadalje navodi kako je u svrhu izbjegavanja daljnjih sudskih sporova i postupaka izvršena dioba nekretnine te je Čekada isplatio Grad Labin u odgovarajućem suvlasničkom dijelu, odnosno u iznosu od navedenih 100.374,43 kn. Time mu je prestao Ugovor o najmu i dozvoljena uknjižba u cjelini. Demetlika se za provođenje ovog postupka poziva na gradsku Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Grada Labina.

Također navodi da je nakon Čekadinog knjiženja RH pokrenula parnični postupak prema Gradu Labinu te Borisu Čekadi i njegovoj ženi Ljerki kojim je traženo da se raskine sporazum o prodaji kao i ugovor o darovanju kojim Čekada darovao supruzi Ljerki polovinu nekretnine. Predmet je, nakon žalbi po presudama, još na na rješavanju na drugostupanjskom Županijskom sudu u Puli.

Povjerenstvo se, međutim, pita kako je moguće da Grad Labin da suglasnost Čekadi za ulaganje u svrhu poboljšanja uvjeta, a da on potom izvrši kompletnu rekonstrukciju stana tj. sruši ranije zdanje i izgradi drugi, veći, objekt, odnosno da uloži 571.088,34 kuna, što je četiri puta više od procijenjene vrijednosti prijašnje nekretnine. Također je upitno kako je moguće da po izvršenoj rekonstrukciji, tj. pravom građenja, Čekada postane vlasnikom dijela nekretnine, s obzirom na to da jedinica lokalne samouprave nekretninu može prodati samo javnim natječajem po tržišnoj cijeni.

Stoga od Demetlike traže dodatno pojašnjenje, a u njemu on ponovo kaže da je Čekada bio hrvatski branitelj te mu je trebalo riješiti stambeno pitanje, a da je zgrada u Rapcu koja mu je dana u najam bila „zapuštena, neodržavana i predstavljala je na neki način ruglo u centru grada, a njezino fizičko stanje je bilo takve naravi da je predstavljala opasnost za okolne zgrade i prolaznike". Kako Grad Labin nije imao novca za njeno uređenje, donijete su odluke o najmu, potom rekonstrukciji te konačno otuđenju nekretnine, kaže Demetlika.

Povjerenstvo, međutim, donosi odluku o sukobu interesa, pod osnovanom sumnjom da su povrijeđene odredbe pozitivno pravnih propisa RH, a u svrhu pogodovanja Čekadi. Sve relevantne odluke potpisivao je gradonačelnik Demetlika, a kako se one odnose na osobu koja je s njim povezana, riječ je o sukobu interesa, smatra Povjerenstvo.

Podsjetimo da Adriano Kiršić već niz godina upozorava na slučaj ''ukradene kuće u Rapcu''. U prijavi je kao dužnosnike u sukobu interesa naveo i saborskog zastupnika Damira Kajina te bivšeg labinskog gradonačelnika Marina Brkarića, što je Povjerenstvo odbacilo. Brakarić je u svom očitovanju naveo da je odluku o dodjeli stana u najam Čekadi donijelo tadašnje Poglavarstvo u rujnu 1998. i kazao da je u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku bilo osoba koje su odlazile u inozemstvo ili potvrdama o nesposobnosti zaobilazile svoju obvezu pa se posebno cijeni činjenica što se stan dodijelio u najam osobi koja je bila hrvatski branitelj. Sve daljnje odluke oko kuće u Rapcu, proizlazi iz odluke Povjerenstva, donio je Demetlika.

Povjerenstvo je prva i za sada jedina ''institucija sustava'' koja je reagirala nakon Kiršićeve prijave. Doduše, jedina sankcija Demetliki je, s obzirom na ovlasti Povjerenstva, javno objavljivanje ove odluke na njegov trošak. (MBM)

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa - Tulio Demetlika (PDF - dostupno za preuzimanje)

 

demetlika tulio demetlika politika ids povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sukob interesa politikanstvo adrijano kiršić odluka