Demetlika: Nemojte kočiti lokomotive jer ćete usporiti cijeli vlak

Demetlika: Nemojte kočiti lokomotive jer ćete usporiti cijeli vlak

12.10.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Novim Prijedlogom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave Vlada kažnjava najuspješnije općine i gradove, poručio je zastupnik IDS-a Tulio Demetlika tijekom saborske rasprave.

 

"Najgore je što se to čini na štetu najuspješnijih i najrazvijenijih gradova i općina gdje se ostvaruju veći porezni prihodi. Ako se ovaj zakon usvoji, dovesti će do još veće financijske centralizacije što znači da će se novac od poreza umjesto na realne i najnužnije potrebe građana trošiti u druge svrhe," upozorio je Demetlika.

 

Podsjetio je kako su nakon porezne reforme s početka 2017. godine jedinicama lokalne samouprave znatno umanjeni prihodi od poreza na dohodak. „Na tu umanjenu masu poreza na dohodak ovim prijedlogom Zakona se predlaže da 60 posto poreza ostaje gradovima i općinama, odnosno isto kao što je u zakonu koji je sada na snazi, dok ste županijama povećali iznos za samo 0,5 posto. S druge strane, 17posto poreza na dohodak ostvarenog u pojedinim gradovima i općinama izdvaja se za fiskalno izravnanje“, pojasnio je zastupnik i dodao: "Ovim je zakonom predviđen Fond za izravnanja za one jedinice lokalne samouprave koje imaju porezni prihod po glavi stanovnika manji od prosjeka koji za gradove iznosi 2.583 kn, a za općine 1.925 kn. To dakle znači da će sve uspješne jedinice lokalne samouprave koje su svih ovih godina radile na razvoju svojih potencijala biti kažnjene zbog toga što su bile uspješne i dobro odrađivale posao koji im je povjeren."

 

„Klub IDS-a, PGS-a i RI-a apsolutno podržava načelo pravedne solidarnosti, ali ovaj prijedlog zakona se ne može nazvati solidarnim. Zakon kažnjava one najbolje koji su doprinijeli ne samo svojem razvoju nego i razvoju cijele zemlje. To je potpuno nazadna upravljačka logika koja polazi od pretpostavke da zakočiti najbolje znači pogurati one slabije. To nije ni pravedan ni progresivan način razmišljanja. Opet ste uspjeli napraviti zakon koji uopće ne gleda u budućnost“, naglasio je Demetlika, te u ime parlamentarnog kluba IDS-a, PGS-a i RI zatražio da se županijama, gradovima i općinama poveća učešće u porezu na dohodak. Županije bi, prema tom prijedlogu, trebale dobiti dvadeset posto poreza na dohodak, dok bi općinama i gradovima pripadalo 65 posto.

 

"Država mora uspostaviti pravedniji način dodjele sredstava i prestati kažnjavati one koje su najuspješniji. Uredite raspodjelu poreza na dugoročnijoj i svrsishodnijoj namjeni i ulozi koju jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju imati. Dajte Hrvatskoj priliku da se razvija! To možete učiniti na način da omogućite onima koji su stavili svoje kapacitete u funkciju razvoja da i dalje ulažu sredstva u nove i već dogovorene projekte. Nemojte kočiti lokomotive jer ćete tako usporiti cijeli vlak,", zaključio je IDS-ov Tulio Demetlika. (D. GRAKALIĆ)

 

 

 

 

ids politika sabor tulio demetlika