Bastijanić Mladen: Problematika vode na području Labinštine

Bastijanić Mladen: Problematika vode na području Labinštine

28.3.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Voda je najvažniji resurs koji još uvijek imamo. Da ne bi sutra bilo kasno, moraju se osmisliti dobri projekti koji će taj prevažni resurs rasporediti na sve žitelje Labinštine.

Projekt broj 1 - zaštita postojećih izvora

Povijesno gledano krapanski zaljev je bio jedan od najljepših dijelova Labinštine. Pogledajmo ga danas: oborinske i fekalne vode Labina i okolice uništile su ga, a usput i zagađuju izvore Fonte Gaia i Kokoti. Potrebno je hitno izraditi projekt zaštite izvora Fonte Gaia i Kokoti kojim će se odvojiti fekalnu od oborinskih voda iz krapanskog „potoka".

Projektom odvodnje obuhvatiti izradu kanalizacijske mreže Labinštine, a naročito onih područja koja „snabdijevaju" krapanski zaljev. Taj projekt moglo bi se financirati iz fondova Europske Unije (ako već nije kasno).

 

Projekt broj 2 - voda iz izvora Kožljak

Izvor Kožljak ima dovoljno kvalitetne vode i ljeti, koju bi se moralo dati za piće  žiteljima Labinštine. Da bi se to postiglo potrebno je izraditi projekt, nazovimo ga „Javne špine". Tim projektom bi bilo nužno obnoviti takozvane „javne špine" koje su bile postavljene po Labinštini od 30-ih do 60-ih godina prošlog stoljeća. Potrebno bi bilo postaviti i nove, po svim općinama i gradu Labinu, da su terenski čim bliže žiteljima. Na te špine treba „dopeljati" vodu sa Kožljaka (i Plomina). Na njoj bi svi građani Labinštine mogli uzimati vodu za piće uz simboličnu naknadu (npr. jedna od ideja - automati na špinama).

Građani Labinštine ne bi morali kupovati skupu i nekvalitetniju vodu u trgovačkim centrima. Možda bi to bio jedan od najvećih „brendova" Labinštine. Taj projekt bi se također mogao financirati iz fondova Europske Unije (ako već nije kasno).

  

Projekt broj 3 - voda iz izvora Sveti Anton

Vodu iz izvora Sveti Anton trebalo bi cjevovodom voditi dolinom rijeke Raše prema Potpićnu i Plominu, a ne kako je sada zamišljeno pravcem prema izvoru Fonte Gaia. Zamišljeni put te vode prema izvoru Fonte Gaia je strateški promašaj zbog više razloga. Jedan od razloga je taj da je voda iz izvora Svetog Antona većim dijelom godine III.kategorije, pa i nižih kategorija. Najvažniji razlog da se ta voda vodi pravcem Sv. Anton - Podpićan - Plomin je taj da bi se tim pravcem riješilo pitanje opskrbe industrijskom vodom pogone kao što su Rockwool, Termoelektrana I i II, a nekim novim projektima bilo bi moguće zalijevati poljoprivredna područja u dolini rijeke Raše te potpićanskog i čepićkog polja.

Kada bi se realizirao taj pravac, a ne onaj zamišljeni moglo bi se neovisno od ostalih izvora dati vodu tim industrijskim pogonima, a uzeti puno kvalitetniji izvor Bubić jama.

Bubić jama je strateški izvor pitke vode koji svojom kvalitetom zaslužuje da ga piju ljudi, a ne industrija.

Elektrane i industrija imaju još jednu alternativu, a to su jamske vode bazena „Raše".

Mi žitelji Labinštine drugu alternativu nemamo.

Taj projekt bi bile dužne financirati industrija i HEP.

 

Neovisno o projektima, napomenuo bih još jednu činjenicu. Treba prestati s praksom uništavanja, vađenja postojećih salonitnih cijevi. Te azbestno-cementne cijevi treba ostaviti u zemlji te na taj način praviti mnogo manju ekološku štetu. Te cjevovode treba ostaviti u zemlji i zbog toga jer se u pojedinim slučajevima mogu upotrijebiti kao „dvostruki" cjevovod za transport isključivo industrijske vode.

Budućnost vodovoda je u dvostrukim cjevovodima (za transport pitke i za transport industrijske vode).

Molim Vas da ovo pismo proučite te da zajedno krenemo u akciju dok ne bude kasno za budućnost vodoopskrbe Labinštine.

Voda je jedini prevažan resurs koji Labinština ima.

 

Mladen Bastijanić

 

voda vodoopskrba mladen bastijanic