Aktivnosti srednjoškolaca u sklopu zavičajne nastave Rudarski sretno

Aktivnosti srednjoškolaca u sklopu zavičajne nastave Rudarski sretno

26.3.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

U sklopu zavičajne nastave učenici II.d razreda ekonomskog usmjerenje Srednje škole Mate Blažine u okviru izbornog predmeta Osnove turizma obrađuju temu: "Pjacal – turistički resurs danas, turistička atrakcija sutra".
Dana 18.2.2019. posjetili su Turističku zajednicu Grada Labina. Direktorica TZ Grada Labina Radmila Paliska Kos upoznala ih je sa sustavom e-visitora, aktualnim kretanjima na turističkom tržištu, obilježjima turističke ponude i turističke potražnje, turističkom proizvodu Grada Labina, aktivnostima kojima se nastoji obogatiti turistička ponuda Labina i povećati turistički promet u pred i posezoni.

Više: http://www.ssmb.hr/681/zavicajna-nastava-2019


19.3.2019.  Posjeta TE Plomin, HEP Proizvodnja d.o.o. 

Posjeta TE Plomin, HEP Proizvodnja je zadnja aktivnost zavičajnog projekta „Rudarski sretno“ Srednje škole Mate Blažine. 18.03.2019. u okviru nastave kemije, izborne nastave kemije i izborne nastave povijesti pod vodstvom nastavnice kemije Olivere Tadić i nastavnice povijesti Sanje Gregorinić Trumić  bili su uključeni učenici III.o i f razreda gimnazije.

Kroz vrlo interesantnu prezentaciju gospodina Ivice Vukelića učenici su  upoznali  HEP d.o.o., povijest ugljenarstva i energetike na lokaciji Plomin, tehnici, tehnologiji, ekologiji te proizvodnim rezultatima.

Više: http://www.ssmb.hr/681/zavicajna-nastava-2019


srednja škola mate blažine labin rudaraski sretno pjacal turistička zajednica grada labina radmila paliska kos olivera tadić sadnja gregorinić trumić ivica vukelić hep te plomin