Agroturizam – kako započeti djelatnost turizma na seoskom gospodarstvu

Agroturizam  – kako započeti djelatnost  turizma na seoskom gospodarstvu

9.4.2013. // Urbico // Objavljeno u kategoriji Društvo

U današnje  vrijeme , sve veći broj  obitelji    odlučuje se baviti   seoskim turizmom,   bilo da se radi o    dopunskoj   djelatnosti   (stvaranje dodatnih prihoda domaćinstva)  ili  o   profesionalnoj  djelatnosti,  Razlog tome je  i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz  fondova EU. 

 

Ukratko o  o agroturizmu 

 

Agroturizam   je boravak turista na seoskom domaćinstvu     radi odmora, rekreacije  i općenito  doživljaja  seoskog  ambijenta. Agroturizmom  se mogu baviti poljoprivrednici  (fizičke i pravne osobe) koji su vlasnici ili raspolažu  poljoprivrednim   zemljištem,  na kojem obavljaju poljoprivrednu djelatnost ,  a ujedno su registrirani i  za ugostiteljsko- turističku djelatnost. Osnovno  pravilo kod bavljenja  agroturizmom  je  da    glavnu    aktivnost poljoprivrednog gospodarstva  čini  poljoprivredna  proizvodnja,  dok je  ugostiteljsko turistička djelatnost sporedna  odnosno dodatna aktivnost. 

 
Registracija  
 
 
Proces registracije poljoprivrednog ili seljačkog gospodarstva započinje   upisom u  Upisnik pri Agenciji za plaćanja   u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   (APPRRR), a upisati se mogu fizičke osobe, obrtnici, trgovačka društva i zadruge. 
Vlasnik   dobiva iskaznicu sa matičnim identifikacijskim  brojem poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) , čime stječe pravo prodaje svojih poljoprivrednih proizvoda na tržištu  (napomena : za prodaju   proizvoda  kao što su npr. mlijeko,meso i sl.  potrebni su  još i  posebni  i  dodatni uvjeti).
Da bi se u  OPG-u  (PG-u)   pružale ugostiteljske usluge  , isti  se  mora registrirati  za  djelatnost ugostiteljstva i turizma. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu izdaje  Služba za gospodarstvo pri Uredu državne uprave.  Pritom objekt u kojem se  pružaju usluge  mora ispunjavati Opće uvjete za vrstu, Opće minimalne uvjete  i Minimalne uvjete za kategorizaciju.
 
Usluge koje  mogu pružati objekti agroturizma 
 
Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu te Zakonu o pružanju usluga u turizmu  objekti agroturizma  mogu pružati  slijedeće vrste  usluga :  usluge  smještaja  turista, usluge  prehrane  (ugostiteljske usluge  prehrane i pića iz pretežito vlastite  proizvodnje  ili drugih  OPG-ova)i turističke  usluge  (sudjelovanje u  poljoprivrednim aktivnostima ,  jahanje,  radionice, lov, ribolov, izleti i sl.).
 
Vrste objekta koje se mogu  registrirati u agroturizmu :  vinotočje (kušaonica), izletište, soba, apartman, ruralna kuća za  odmor i  kamp.  Zakonom su propisani limiti  za kapacitet  prihvata  gostiju  u objektima agroturizma i to:    za izletište i  kušaonicu - 80 osoba, za  sobu/apartman /kuću -  10 soba/20 gostiju  i za  kamp- 20 jedinica /60 gostiju.
 
Minimalni uvjeti za registraciju  
 
Nakon  izbora vrste odnosno tipa  agroturizma , a  prije  planiranog pokretanja djelatnosti   preporučljivo je  proučiti  minimalne uvjete za registraciju  i konzultirati se sa nadležnim   Uredom za gospodarstvo, sve kako bi vlasnik   već u početku bio upoznat sa  svim  činjenicama    koje mora  zadovoljiti za određenu vrstu / kategoriju  objekta.
Tako su  primjerice za „nove objekte“ iznimno važne  površine  smještajnih  jedinica,  broj  kupatila i sl.  dok su kod   „starijih  objekata“ – tj. onih  izgrađenih  prije 1968. godine, ti   uvjeti nešto blaži.  Svi objekti moraju imati poseban  prostor  za  pripremu i usluživanje jela. 
Pritom sva jela i pića koja se uslužuju gostima moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, eventualno iz drugih (lokalnih)  poljoprivrednih gospodarstava. Ugostiteljske usluge   mogu pružati samo članovi domaćinstva i  ne mogu se  zapošljavati vanjski  radnici, osim za obavljanje poslova iz djelatnosti poljoprivrede.Vrlo je važno da  objekt   posjeduje  dokaz  o uporabljivosti  građevine u kojoj će se  obavljati djelanost  tj. da  objekat ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu.  
Uvjeti koje  mora zadovoljiti svaki pojedini  tip objekta  koji pruža usluge u seljačkom domaćinstvu, te uvjeti za kategorizaciju,  mogu se naći na  internetskim stranicama Ministarstva turizma,

Kategorija objekta 
 
Objekti    koji pružaju usluge  smještaja   ( soba, apartman, ruralna kuća za odmor i kamp) mogu se  kategorizirati  u 3  kategorije  i to  : dva sunca, tri sunca i  četiri sunca.  
 
Financiranje ruralnog razvoja  iz fondova Europske  Unije 
 
EU  sufinancira ulaganje u seoski turizam kroz  IPARD  program – mjeru  302. Ovaj pretpristupni fond dostupan je  do kraja  2013.godine,  a nakon 01.srpnja 2013. biti će dostupna sredstva iz strukturnih fondova EU za poljoprivredu -   ESF program  (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj -European Fund for Rural Development)  koji nudi još izdašnija financijska sredstva. 
 
Poljoprivredna gospodarstva u Istri  
 
Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi   (siječanj  2013)  Istarska  županija ima  6.943 poljoprivrednih   gospodarsta, od čega su 6.393 OPG, 336 obrti, 204 trgovačka društva, 8 zadruge, a 2 su svrstana u kategoriju “ostalo”. Od svih istarskih gradova najmanje poljoprivrednih gospodarstva – svega 94 ima Labin, a među općinama  najmanji broj (29) ima  općina Raša. 

Postupak  registracije  poljoprivrednih gospodarastva  za  djelatnost turizma   ne iziskuje značajna financijska sredstva,  no istovremeno pred vlasnika postavlja  zahtjevne uvjete pružanja ugostiteljskih usluga, ozbiljan pristup  i predani rad.
Nakon dobivanja Rješenja o registraciji seljačkog domaćinstva  potrebno je prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri nadležnoj poreznoj upravi u roku od  8 dana  od dana početka  obavljanja djelatnosti. 
Od 01. siječnja  2010. godine  sva      obiteljska poljoprivredna  gospodarstva  koja žele ostvarivati bilo koju vrstu državne potpore ili se natjecati za  sredstva iz fondova EU moraju  voditi poslovne knjige i biti registrirani   u sustavu PDV-a. 
 
 
O zakonskim i   poreznim obvezama  OPG- a, vođenju poslovnih knjiga  i  svemu ostalom  obratite nam se na tel.  052  881 150 – URBICO ,  poslovno savjetovanje  i računovodstvo  
e-mail : 
alida@urbico-savjetovanje.hrseosko gospodarstvo agroturizam eu fondovi urbico poslovno savjetovanje turizam