Digital Labin 2023 Top Full M - Digital Labin 2023 Top Full

U Pazinu će biti kuća za ‘pero’

U Pazinu će biti kuća za ‘pero’

22.10.2007. // Jutarnji list // Objavljeno u kategoriji Zabava

“Kuća za pisce”, projekt Istarske županije i Grada Pazina, koji su danas potpisali istarski župan Ivan Jakovčić i pazinski gradonačelnik Neven Rimanić, čime je Istarska županija donirala početnih 200 tisuća kuna, omogućit će domaćim i inozemnim piscima da razmijene iskustva te da u mističnom ambijentu stvaraju nova djela.

Projekt će se realizirati kroz tri godine, a Istarska će županija za njega godišnje izdvojiti 200 tisuća, a Grad Pazin po 100 tisuća kuna. Objekt, ruševna kuća, glavni nositelj projekta nalazi se na spoju ulica Julesa Vernea i Hrvatskog trga i u većinskom je vlasništvu Grada Pazina. Upravo je položaj kuće bio ključan faktor pri pokretanju ovog projekta, pošto se nalazi u pitoresknom ambijentu spoja najstarije jezgre grada - Pazinskog kaštela i jame.

Mističan smiještaj kuće nakon obnove omogućit će suradnju s mnogobrojnim književnicima, književnim i kulturnim udrugama iz Hrvatske i inozemstva. Programi razmjene literarnih stvaratelja na međunarodnoj razini, pružanje adekvatnog smještaja trebali bi poslužiti kao inspiracija za kreativno stvaralaštvo do kojih bi brojne tematike trebale biti povezane s Istarskom županijom i gradom Pazinom, a omogućit će se i bolja suradnja među regijama uključenim u projekt.

Povjerenstvo za realizaciju projekta sastoji od sedam članova, troje iz Pazina i četvero iz Županije. Već od početka djelovanja povjerenstva nametnula se potreba dijeljenja budućeg rada i organiziranja u tri djela: građevinsko-arhitektonska obnova kuće i okolice, definiranje upravitelja objekta, definiranje sadržaja koji bi na tom području trebali odvijati i, naravno, u svim fazama iznalaženje i usmjeravanje financija za realizaciju kompletnog programa.

Jakovčić je prilikom potpisivanja ugovora o financiranju naglasio kako “kultura nije trošak i da je to osnovna filozofija kulturne politike Istarske županije”. Naglasio je i kako je dosad ostvareno mnogo projekata koji su postali ekonomski, tipa Motovunskog filmskog festivala, te da je kultura medij koji je oživio gradiće u Istri.

pazin kuća za pero književnici kultura
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati