U Livadama otvoren muzej Parenzane

U Livadama otvoren muzej Parenzane

7.11.2007. // Jutarnji list // Objavljeno u kategoriji Zabava

U skopu posljednjeg dana Tuberfesta u Livadama je otvoren muzej Parenzana, podovom kojeg se održan i diatlon po Parenzani i rekreativna utrka. Projekt Parenzana - Put zdravlja i prijateljstva, sveukupne je vrijednosti od 174.170 eura, financiran u iznosu od 10 posto iz proračuna Istarske županije, a ostatak sredstvima EU (CARDS 2004).

Glavni je cilj projekta revitalizacija trase stare željezničke pruge Pareznane, putem integrirane turističke ponude i dugoročne granične suradnje. - Pruga koja se protezala od Trsta do Poreča bila je žila kucavica Istre i njena poveznica sa svijetom.

Danas joj dajemo turističku vrijednost. U ovom je muzeju zasada samo dio prikupljene građe, ali se nadamo da ćemo u suradnji s Općinom Oprtalj uspjeti naći neko veće mjesto za prikaz više materijala - rekao je Denis Ivošević, županijski pročelnik za turizam.

A postoji i simbolika otvaranja muzeja upravo u Livadama, jer se putem cijele trase Parenzane mogu naći i tartufi, dodao je Ivošević.

Inače, Parenzana ili kraće TPC (Trieste-Parenzo-Canfanar) bila je uskotračna pruga dugačka 123,1 kilometar koja je povezivala 33 istarska mjesta od Trsta do Poreča tako da bi u današnje vrijeme prolazila teritorijem triju država, i to na području Italije oko 13 kilometara, u Sloveniji oko 32 kilometara i u Hrvatskoj oko 78 kilometara.

Izgradnja je počela 1900. godine i dovršena je do prosinca 1902. godine. Krštenje vlakića imenom Parenzana dogodilo se sasvim slučajno u veljači 1902. godine kada je u tršćanskom časopisu državnih željeznica objavljena okružnica vezana za prvu dionicu pruge do Buja.

Kako se željelo naglasiti da će željeznica ipak stići do Poreča, na okružnici je stajalo “Parezaner” te se tako njeno ime zadržalo do danas u talijanskoj inačnici “Parenzana”. Prometovala je za vrijeme dviju vlasti.

Preživjala je Prvi svjetski rat te nakon pada Austougarske monarhije potpala pod Italiju. Nakon samo 33 godine zadnji vlak Parenzane tom je prugom prošao 31. kolovoza 1935. godine, jer više nije uspijevala odoljeti konkurenciji bržih i jeftinijih cestovnih oblika prijevoza. Nakon toga na licitaciji se našla sama željeznica, rasprodano je sve što se prodati moglo, lokomotive i vagoni prodani su drugim željenicama u Italiji, dok su tračnice skinute.

Za sada je od trase Parezane obnovljeno 15-ak kilometara u Sloveniji, a na našoj je strani očišćeno od granice sa Slovenijom do Vižinade. Stavit će se još ograde na vijadukte i rasvjeta. Posjećenost pješaka i turista je velika. Trajenje projekta je 23 mjeseca, od travnja 2006. do ožujka 2008.

parenzana projekt muzej livade željeznička pruga
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati