LABINSKE ISKRICE: Nova komunalna metla

LABINSKE ISKRICE: Nova komunalna metla

17.4.2008. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Zabava

Smjenu na čelu labinskog komunalnog poduzeća "Prvi maj Labin", na čije je čelo nakon odlaska dugogodišnjeg direktora Veljka Golje u mirovinu početkom godine stigao mladi dogradonačelnik Alen Golja, inače rabački hotelijer, Labinjani su odmah zamijetili i po boljem održavanju gradskih zelenih površina.

Uveo je i neke druge novine u kolektivu, pa se svi zaposleni prilikom dolaska na posao moraju potpisati, a kašnjenje ili krivo potpisivanje se sankcionira do otkaza. Ipak, da sve ne bi ostalo samo na tome i onoj narodnoj da nova metla bolje mete, ali očito samo u početku, želi li Golja od "Prvog maja Labin" napraviti moderno i djelotvorno komunalno poduzeće čega ga mnogo posla. Ali i otpora dijela zaposlenika kojemu je dosadašnje stanje odgovaralo.

Nije nikakva novost kada se spomene da je u toj tvrtki, čiji je Grad Labin većinski vlasnik, previše zaposlenih, da ima odveć šefova, da je dio radnika sklon kapljici, a spominje se i prosjek od 30-ak radnika na dužem bolovanju. Na to je na početku mandata prije tri godine upozorio i ondašnji gradonačelnik Bruno Hrvatin, ali je brzo reterirao nakon kritike koja je došla iz tog komunalnog poduzeća. Na slične primjedbe oporbe vladajući IDS u Labinu je uvijek odgovarao da viška zaposlenih ima, ali da se mora biti i socijalno osjetljiv.

 

Iz prvih poteza mladog i ambicioznog Golje može se zaključiti da on nije za održavanje zatečenog stanja, već za promjene, koje će više biti na tragu zahtjeva oporbe nego prakse njegove stranke. Novine u radu tog komunalnog poduzeća nisu potrebne samo zbog prilagođavanja Europskoj uniji, nego prije svega zbog potreba građana i gospodarstva Labina, na tragu čega je i početak sanacije glavnog odlagališta otpada Cere, koje se, nažalost, nalazi unutar vodozaštitne zone. Stoga, se rad novog direktora neće u javnosti ocjenjivati po tome kakvo ima obrazovanje, što je sada aktualno, već prije svega po učinjenome.

I još nešto. Alen Golja je i dalje dogradonačelnik Labina, što je klasični primjer sukoba interesa, jer sada s pravom može biti optužen da kao član Gradskog poglavarstva pogoduje sam sebi, odnosno svome poduzeću ili da jednom sklopi ugovor s "Prvim majem" kao predstavnik Grada, a drugi put kao direktor komunalaca sa svojim većinskim vlasnikom . Želi li izbjeći stanje koje mu može otežati poziciju, od njega bi bilo mudro da se zahvali na toj dužnosti. Time bi profitirao dvostruko, jer bi dobio još više prostora i vremena za ostvarenje teške i neizvjesne zadaće, gdje je još na samom početku.

(M. Milevoj)

 

Labin Alen Golja Bruno Hrvatin komunalno Marijan Milevoj sukob interesa
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati