Bale: Četvrti rođendan i Skupština Udruge Mon Perin

Bale: Četvrti rođendan i Skupština Udruge Mon Perin

24.4.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Zabava

U povodu obilježavanja četvrte godišnjice rada udruge građana Mon Perin iz Bala u petak 25. travnja 2008. godine održat će se sjednica skupštine Udruge na kojoj će njeni osnivači upoznati građane Bala, predstavnike lokalne samouprave i ostale goste s rezultatima svog dosadašnjeg rada, kao i s budućim planovima i projektima ove Udruge.

Udruga građana Mon Perin osnovana je 2004. godine s ciljem okupljanja mještana Bala, koji su vlastitim doprinosom, iskustvom i znanjem željeli pokrenuti razvoj općine Bale na osnovi resursa i potencijala, ljudskih i materijalnih, s kojima raspolaže ova općina, a polazeći pritom od potrebe rješavanja stvarnih problema i utvrđivanja razvojnih prioriteta lokalne zajednice. Građani koji su se angažirali u radu Udruge svojim su aktivnostima pokazali namjeru da se izravno uključe u osmišljavanje i predlaganje projekata i inicijativa usmjerenih prema lokalnoj samoupravi odnosno nositeljima vlasti u općini Bale te da na taj način i sami postanu nositelji gospodarskog razvoja i društvenog oživljavanja ove Općine.

 

Iskustva stečena u prethodne četiri godine, a osobito postignuti rezultati, pokazuju da je udruga spomenutim pristupom uspjela okupiti građane različitih struka, znanja i interesa koji aktivno sudjeluju u oblikovanju ideja i realizaciji razvojnih planova i programa. Naime,  polazeći od i inicijativa i aktivnosti udruge Mon Perina, koji čine pokretačku jezgru, započeta je realizacija gospodarskih projekata trgovačkog društva Mon Perin kao okosnice gospodarskog jačanja Općine, osnovana je poljoprivredna zadruga, a pokrenut je i niz poduzetničkih poduhvata samih Baljana ali i vanjskih investitora. Istovremeno, zaslugom ove Udruge prišlo se realizaciji projekata usmjerenih na povećanje društvenog standarda stanovnika Bala, kao što je izgradnja nove škole, suvremene sportske dvorane, dječjeg vrtića, povećani su skrb i osigurane financijske potpora umirovljenicima, djeci, đacima i studentima, pokrenute su mnogobrojne aktivnosti na kulturnom, sportskom planu, i slično.

Najnovija inicijativa udruge Mon Perin koja je podržana i prihvaćena od strane lokalne vlasti odnosi se na program gradnje 120 stambenih objekata za potrebe mladih obitelji iz Bala uz posebne uvjete.

Udruga Mon Perin u svom je radu, polazeći od ideje zajedništva i otvorenosti kao temeljnih načela djelovanja, uspjela motivirati građane u postizanju sinergije i konsenzusa oko budućih pravaca i planova razvoja općine, te dobiti njihovo povjerenje i podršku. Pritom, posebno treba naglasiti uključivanje i značajan doprinos mladih stanovnika Bala u aktivnostima Mon Perina.

 

Bale Mon Perin udruga sjednica Plinio Cuccurin
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati