Webimenik - Indikator d.o.o.

Indikator d.o.o.

Indikator d.o.o.

Web: http://www.indikator-labin.hr/

Idikator d.o.o. Labin poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, akreditirana i ovlaštena za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, elektro i EX ispitivanja.