Webimenik - Centar za socijalnu skrb Labin

Centar za socijalnu skrb Labin

Centar za socijalnu skrb Labin

Web: http://www.czss-labin.hr/

Centar za socijalnu skrb Labin sa sjedištem u Labinu, Istarska 1, javna je ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/46 URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012. godine.

Centar je osnovan za područje Grada Labina s prigradskim naseljima te četiri općine: Kršan, Pićan, Sveta Nedjelja i Raša. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području nadležnosti našeg Centra živi ukupno 22.658 stanovnika.