Županija preporučuje gradovima i općinama da ustraju u borbi za zemljište

Županija preporučuje gradovima i općinama da ustraju u borbi za zemljište

15.11.2012. // iPress // Objavljeno u kategoriji Društvo

Skupština Istarske županije na sljedećoj bi sjednici trebala donijeti preporuku gradovima i općinama u Istri o postupanju u postupcima kojima Državno odvjetništvo traži razvlaštenje jedinica lokalne samouprave nad nekadašnjim društvenim zemljištem i upis Republike Hrvatske kao vlasnika.

 

U preporuci se navodi da je Državno odvjetništvo, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske pokrenulo čitav niz sudskih postupaka tužbama u parničnom postupku i prijedlozima u zemljišnoknjižnom postupku protiv gradova i općina čime ih želi razvlastiti vlasništva nad nekretninama koje su upisane temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi kao slijednika bivših općina. U mnogim je postupcima, tvrdi se, bitno narušeno načelo ravnopravnosti stranaka, pravo na pravično suđenje, nepristrano postupanje sudbenih tijela, nije harmoniziran pravosudni sustav, te postoje različita stajališta na najvišim razinama, odnosno Ustavnom i Vrhovnom sudu, dok se sudske odluke često donose bez utvrđivanja stanja u naravi.

 

Zbog svega navedenog Skupština Istarske županije preporuča gradovima i općinama da ustraju u zaštiti prava vlasništva, posebno nad nekretninama unutar građevinskih područja, kao i da već u ovoj fazi postupaka istaknu svoje obvezno-pravne zahtjeve sukladno Zakonu o vlasništvu vezane za gubitak prava, ulaganja u infrastrukturu i druga ulaganja na zemljištu, održavanja i sl.

 

Nadalje, pozivaju se saborski zastupnici iz Istarske županije da iniciraju donošenje autentičnih tumačenja kod Sabora Republike Hrvatske radi harmonizacije pravosudnog sustava i jedinstvene primjene pravnih propisa, dok se Vlada poziva da pristupi realizaciji Plana 21. u dijelu decentralizacije, te da analizira zakonske propise i sudsku praksu koja odstupa od zakonskih propisa, kako bi se sačuvala imovina jedinica lokalne samouprave. Konačno, nadležna županijska tijela zadužuju se da pruže stručnu pomoć u pripremi odgovora na zahtjeve Državnog odvjetništva, koji se u preporuci označava jednim od većih udara na lokalnu samoupravu.

 

Kao informacija vijećnicima priložena su opće informacije o vlasništvu nad nekretninama, s pravnom osnovom stjecanja vlasništva i sudskom praksom te komentari vezani za različita stajališta ODO i JLS koji izazivaju prijepore.

 

Priložene su i informacije o ovoj problematici za 41 općinu i grad Istre, koje su, nažalost, nepotpune, jer je uglavnom samo naznačeno da je zahtjev Državnog odvjetništva zaprimljen, dok za dio općina nema nikakvih informacija. Od nešto potpunijih informacija izdvajaju se slučajevi Labina, Novigrada, Pazina, Medulina, Kanfanara i Marčane.

 

U Labinu je već ranije pokrenut sudski postupak kod Općinskog suda u Labinu koji je okončan presudom kojom je usvojen tuženi zahtjev ODO-a. Grad je uložio žalbu, ali je Županijski sud u Puli odbio žalbu kao neosnovanu. Ne navodi se o kojem je zemljištu i površini riječ, a u tijeku je još jedan postupak vezan za 1.500 četvornih metara na Maslinici.

 

U Novigradu je u zadnja tri mjeseca zaprimljeno četiri zahtjeva Odvjetništva za mirno rješenje spora, kojima traže povrat čestica koje su prenesene u vlasništvo Grada rješenjem Općinskog suda u Bujama. Većina zahtjeva se odnosi na čestice koje su bile upisane kao „društveno vlasništvo s pravom korištenja PIK Umag OOUR „Vinogradarstvo“ Dajla“, dok jedan dio nije bio u građevinskom području 1991. a riječ je o ukupno 17,5 ha. Nadalje, u siječnju je sud u Bujama odbio tužbeni zahtjev RH iz 2006. za utvrđivanje prava vlasništva nad 3 ha zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada, ali je u tijeku žalbeni postupak. Na drugostupanjskom utvrđivanju je i vlasništvo nad četiri nerazvrstane ceste ukupne površine 23.069 četvornih metara.

 

U Pazinu ODO traži upis prava vlasništva RH nad nekretninama u Pazin, Bermu, Zarečju i Kašćergi, a Gradsko je vijeće odbilo zahtjev za mirnim rješenjem spora. Državno odvjetništvo pokrenulo je i postupak utvrđivanja prava vlasništvu radi upisa javnog vodnog dobra u općoj uporabi pod upravljanjem Hrvatskih voda nad česticama koje u naravi čine šire područje Pazinske jamu uključujući i određene boksitne jame. Zahtjev je sud prihvatio djelomično, prihvativši vlasništvo RH nad koritom Pazinčice. ODO je zatražilo i brisanje upisanog prava vlasništva Grada Pazina na svim nekretninama na kojima prije tog upisa nije izričito bilo upisano društveno vlasništvo ili općenarodna imovina s pravom korištenja Grada Pazina, neovisno o tome da li se navedeno zemljište nalazi unutar građevinskog područja ili ne. Grad Pazin je uložio žalbu koju je Županijski sud u Puli odbio te je upućen da u sudskom postupku protiv RH dokazuje svoje pravo vlasništva na navedenim nekretninama, a riječ je o vrlo velikom broju parcela koje se protežu sve do užeg centra Pazina. Navodi se da nije poznata ukupna površina, ali da će Grad Pazin ostati gotovo bez vlasništva nad zemljištem.

 

Općina Kanfanar zaprimila je ukupno pet zahtjeva za mirno rješenje spora, od kojih se četiri odnose na šumsko zemljište temeljem Zakona o šumama. Općina Kanfanar nije prihvatila mirno rješenje te je do sada pokrenut sudski postupak temeljem tri zahtjeva. U svih pet zahtjeva radi se o 93 nekretnine.

 

Općina Marčana je za dio spornih nekretnina primila zahtjev za mirnim rješenjem, ali se za dio već vode sudski postupci. Riječ je o oko 60 ha zemljišta gotovo u cijelosti u priobalnom području na području Raklja, Krnice i Kavrana. Prvi su sudski postupci pokrenuti 2006. godine, i već su stigle pojedine presude u korist RH te se u Marčani boje da će ostati bez ijednog kvadrata zemljišta u turističkim razvojnim područjima.

 

Od Medulina ŽDO Pula traži mirno rješenje spora o vlasništvu nad 60-ak ha zemljišta u Pomeru i Premanturi, a u Raši je zahtjev zaprimljen za dvije k.č. s time da je za jednu k.č. postupak već dulje vrijeme u tijeku kod Visokog Trgovačkog suda.

 

Stanje u ostalim gradovima i općinama nije detaljnije obrađeno iako su zahtjevi Odvjetništva primljeni i to ne "jučer", a Istarska županija te gradske i općinske uprave imaju nemali broj zaposlenih koji bi trebali voditi računa o zemljišnim i pravnim poslovima na svom području. (iPress)

 

općina raša zemljište sporovi vlasništvo nekretnine odo maslinica