Županija financira obnovu OŠ u Čepiću i počinje izrada idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih područja na Labinštini

Županija financira obnovu OŠ u Čepiću i počinje izrada idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih područja na Labinštini

4.12.2009. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Od sedam ponuda pristiglih na javnu nabavu  za izradu plana unapređenja i zaštite zraka najpovoljnijom je - odlukom istarskog župana Ivana Jakovčića - ocijenjena  ona riječkog DLS-a, od 35.600 kuna bez PDV-a. Plan treba sadržavati cjelovit elaborat programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Istarskoj županiji od 2010. do 2013. To je obaveza iz Zakona o zaštiti zraka dok je temelj za izradu plana sadržan u takvom dokumentu na državnoj razini, za razdoblje od 2008. do 2011.

 

 

Za tri javne nabave koje su bile poništene ide se u nove postupke. Naime, u dva je slučaja najniža ponuda bila viša od planiranih sredstava, dok je u jednom, vezanom za  melioraciju, Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave prihvatila žalbu pulskog Urbisa 72 o neusklađenosti dokumentacije sa zakonom, što je moglo dovesti do diskriminacije ponuditelja ili ograničenja tržišnog natjecanja te je poništila postupak.

 

Za sanaciju učionice, blagovaonice i kuhinje u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Čepiću procijenjena vrijednost je 121.951 kunu, kao i u prošloj javnoj nabavi, kad je najpovoljnija od četiri ponude bila za tisuću kuna viša od toga. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe u Labincima je 97.560 kuna, dok je u prvoj nabavi bila nepune 74 tisuće.

 

Od dvije ponude povoljnija je bila ona od 90 tisuća kuna. U Labincima bi se gradio pogon za preradu, doradu, konzerviranje i skladištenje ribe i morskih organizama, što bi bio popratni sadržaj za rješavanje tržnih viškova i bio bi vezan uz porečku veletržnicu. Župan je odlučio da se počne i s javnom nabavom za izradu idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina na Labinštini, čija je procijenjena vrijednost 731.707 kuna.

S. B.

melioracija navodnjavanje zemljište nekretnine javna nabava urbis m72 idejno rješenje sanacija istra financiranje oš ivan goran kovačić čepić