Digital Labin 2023 Top Full M - Digital Labin 2023 Top Full

Županija dobila proračun: Svi putevi vode do Rockwoola, a njegov novac do studenata i učenika

Županija dobila proračun: Svi putevi vode do Rockwoola, a njegov novac do studenata i učenika

14.12.2010. // Glas Istre u pregovorima // Objavljeno u kategoriji Društvo

Istarska županija ima proračun za 2011. godinu od 265,65 milijuna kuna koji su sinoć županijski vijećnici izglasali s 24 glasa za dok je sedam nezavisnih vijećnika s liste Plinia Cuccurina bilo suzdržano. Od 16 amandmana župan ih je kao predlagač usvojio 11 u potpunosti ili djelomično dok ih pet koje su dali nezavisni vijećnici nije usvojeno. Uglavnom bez rasprave usvojeni su programi javnih potreba za 2011. u sportu od 2,8 milijuna, u tehničkoj kulturi od 400 tisuća, kulturi od 4,17 milijuna te zdravstvu i socijalnoj skrbi od 6,43 milijuna kuna (nova stavka je 800 tisuća kuna za Centar za palijativnu skrb).

Konačno se nakon višekratnog traženja pred vijećnicima našla informacija o aktivnostima IDA-e. O deset godina djelovanja izvijestio je direktor Darko Lorencin. Počelo se s kreditiranjem pa je u 11 kreditnih linija odobreno 663 kredita vrijednih 448 milijuna kuna po povlaštenim uvjetima. U 16 aktivnih poduzetničkih zona djeluje 147 poduzetnika s 2.657 zaposlenih. Godišnje se uz državna sredstva i ona općina i gradova u zone kojih ima 26 ulaže šest do osam milijuna kuna. Od 2007. IDA se bavi istraživanjem i razvojem dok je lani osnovan Centar za istraživanje metala -METRIS, a prije roka već u 2011., jer su odobrena europska sredstva, ide se na tehnološki inkubator.

Cuccuirin je podsjetio je da je IDA doprinijela da se u Istru dovede najveća greenfield investicja u Hrvatskoj i da se i to treba reći o aktivnostima IDA-e bez obzira na posljedice. Anton Josip Rupnik tvrdi da je oko poslovne zone Pićan bilo manipulacija i protuzakonitih radnji pa je tako na zahtjev Rockwoola, tvrdi on, zona proširena i na poljoprivredno zemljište koje se ne može prodavati strancima. Iznova je ponovio da je Lorencin u ime IDA-e potpisao predugovor i ugovor s Rockwoolom bez da je to odobrila Županijska skupština.

Župan je poručio Rupniku da ako ima saznanja o nezakonitim radnjama neka to prijavi jer sada je za to dobro vrijeme jer "nitko nije pošteđen istraga, optužbi i zatvaranja". Ponovio je da je bio protiv Rockwoola, da je IDA bila partner općini Pićan koja je htjela novu tehnologiju i novo zapošljavanje. Jakovčić je najavio da je s načelnikom Pićna dogovoreno da se ministru Jandrokoviću pošalju podaci o štetnosti djelovanja Rockwoolove tvornice u Pićnu.

Lorencin kaže da nemaju tajni, da su predstavnicima Rockwoola pokazali sve zone, da je zona u Pićnu uvrštena u program razvoja zona u Županiji i da bi - u slučaju da Županija ne odredi koncesionara za plin - IDA bila koncesionar u dovođenju plina od glavnog voda do zone i da "drugih obaveza nije bilo".

Cuccurin je predložio da općine budu zastupljene kroz udjele ili tijela IDA-e zbog transparentnosti, a bilo bi dobro da vijećnici budu informirani o radu IDA-e, zanima ga tko je financirao ROP i tko će financirati Županijsku razvojnu strategiju. Rad IDA-e je pohvalila Maja Šarić (SDP-Zeleni).

Župan kaže da je ROP u cijelosti financirala država s 188 tisuća kuna i na javnom natječaju je posao dobio Institut za međunarodne odnose iz Zagreba, a input su im dali Županijsko poglavarstvo i pročelnici.

- Županijsku strategiju ćemo raditi uglavnom sami, veli župan uz poziv svima da se uključe i pomognu im. Ne protivi se da općine postanu suosnivači IDA-e, ali moraju staviti sredstva na stol. Odbor za gospodarstvo i turizam preporučio je Skupštini da im IDA jednom godišnje podnosi izvješće. (S. BENIĆ)

Barkun.hr:

Od 397 prijava stipendije su dobili studenti (3.000,00 kn mjesečno):
Roberta Paliska iz Sv. Nedelje,
Eva Peršić iz Kršana,
Martina Tireli iz Labina,
Tina Mikleuš iz Šušnjevice,
Zvjezdana Zajc iz Gračišća,
Aleksandra Smolić iz Potpićna.

Učeničke stuipendije dobili su (1.000,00 kn mjesečno):
Dina Rizvić iz Labina,
Antonela Juranić iz Kršana,
Antonio Mileta
iz Labina.

 

rockwool proračun stipendije financiranje rockwool