Željko Zahtila novi vijećnik Općinskog vijeća Općine Raša

Željko Zahtila novi vijećnik Općinskog vijeća Općine Raša

18.11.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Raša održanoj u ponedjeljak, svečanu prisegu položio je Željko Zahtila, vijećnik IDS-a. Naime Zahtila u Vijeću mijenja donedavnoga predsjednika Općinskog vijeća, kasnije vijećnika, Marčela Tenčića. Tenčić je ostavku na mandat vijećnika podnio 20. listopada. Politička stranka Istarski demokratski Sabor odredila je zamjenika, desetog s liste navedene političke stranke. Vijećnici su također razriješili Damira Viškovića dužnosti člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Novim članom imenovan je Danijel Fonović. Mandat članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru traje četiri godine, a započeo je u srpnju 2009. godine. Mandat novoizabranog člana vijeća trajati će do isteka četverogodišnjeg mandata članova spomenutog Vijeća.

ids koncesija općinsko dobro politika željko zahtila općina raša općinski vijećnik danijel fonović