Započeo je postupak odabira projektanta za energetsku obnovu zgrade „RIŠ-a“ i projekt rekonstrukcije i promjene namjene bivše škole Ripenda

Započeo je postupak odabira projektanta za energetsku obnovu zgrade „RIŠ-a“ i projekt rekonstrukcije i promjene namjene bivše škole Ripenda

27.7.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin započeo je postupak odabira projektanta za dva važna projekta. Projekt  energetske obnove zgrade „RIŠ-a“ i projekt rekonstrukcije i promjene namjene bivše škole Ripenda. Izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade „RIŠ-a“ u cijelosti financira Grad Labin, a imajući u vidu da se u ovoj zgradi nalazi sjedište Policijske postaje Labin    Ministarstvo unutarnjih poslova RH bit će nositelj realizacije projekta i prijavitelj na poziv u sklopu programa „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ što se većim dijelom financira bespovratnim sredstvima iz EU fondova. 

Energetska obnova zgrade donosi višestruke koristi. Prije svega je to doprinos da djelatnici  ustanova i tijela koja imaju sjedište u zgradi dobiju primjerene uvjete za rad uz istovremenu uštedu u dijelu materijalnih troškova za energente i održavanje zgrade. Vjerujemo da će sve to  imati pozitivan utjecaj i na  kvalitetu usluge prema našim građanima.  Grad Labin uskoro kreće sa radovima na završetku uređenja Spomen prostora rudaru koji se nalazi u neposrednoj blizini ove zgrade tako da obnova „RIŠ-a“ i u tom oblikovnom dijelu doprinosi kvaliteti uređenja našega grada.

Zgrada bivše škole Ripenda je već dugi niz godina predmet rasprave o njezinom statusu i budućoj namjeni. Zajednička suradnja Grada Labina, Istarske županije i Udruge pčelara Labin rezultirala je dogovorom da ova zgrada postane centar pčelara Istarske županije i da kao takva bude prostor za sadržaje koji se baziraju na pčelinjim proizvodima kao što su apiterapija, apiinhalacija, masaže  medom i sl. te prostorima za edukaciju svih generacija naših građana, a posebno onih najmlađih. Blagodati pčelinjih proizvoda na naše zdravlje su puno šire od onoga što  većina nas danas vidi samo kroz med. Apiterapija je liječenje pčelinjim proizvodima u svrhu pomoći kod liječenja raznih zdravstvenih tegoba, a apiinhalacija pak udisanje aerosola iz košnice. Udišemo sve ono što pčele unose u košnicu, a to su med, propolis, vosak, perga (pčelinji kruh) i matična mliječ. Ova terapija ima iznimno pozitivan učinak posebno kod respiratornih tegoba. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i promjene namjene ove zgrade prvi je korak da bi se projekt mogao kandidirati na neki od natječaja preko kojih se može doći do sufinanciranja ovakve vrste projekta sredstvima iz EU fondova.

energetska obnova RIŠ osnovna škola ripenda apiterapija