Započele konzultacije sa mjesnim odborima oko priprema za Proračun Grada Labina za 2022. godinu

Započele konzultacije sa mjesnim odborima oko priprema za Proračun Grada Labina za 2022. godinu

1.9.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer održanim konzultacijama sa predstavnicima Mjesnog odbora Kapelica a potom i  Mjesnog odbora Labin Gornji započeo je prvi krug konzultacija oko prijedloga projekata   Proračuna Grada Labina za 2022. godinu.

 
Uz gradonačelnika Valtera Glavičića, prvom sastanku prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić i  pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Danijel Žužić.

Predstavnici Grada upoznali su članove mjesnih odbora o  nedavnim odlukama Gradskog vijeća Grada Labina kojim je inicirana izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina,  I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica i  V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, s obzirom da se radi o dokumentima prostornog planiranja od interesa za stanovnike navedenih mjesnih odbora.

 
Članovi mjesnih odbora načelno su iznijeli prioritete na svom području, no zaključeno je da svoje pisane prijedloge dostave Gradu Labinu do 13. rujna 2021. godine.

Konzultacije sa mjesnim odborima nastavaju se danas poslijepodne kada će se održati sastanci sa članovima Mjesnog odbora Rabac i Mjesnog odbora Donji Labin.

proračun mjesni odbori konzultacije