Zanimljiva inicijativa nezavisnog vijećnika Darka Martinovića: Sredstva od marketinga u sportu objediniti za sve klubove i udruge

Zanimljiva inicijativa nezavisnog vijećnika Darka Martinovića: Sredstva od marketinga u sportu objediniti za sve klubove i udruge

13.5.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Labinski gradonačelnik Valter Glavičić odgovorio mu je da to u teoriji sve lijepo zvuči posebice riječi marketinška agencija za sport ali da je to u praksi teško ostvarivo.

Nezavisni vijećnik u labinskom gradskom vijeću Darko Martinović pokrenuo je zanimljivu inicijativu, iznijevši na aktualnom satu prijedlog da se za sve potrebe u sportu organizira marketinška agencija za sport ili da se navedeni poslovi za potrebe sporta obavljaju unutar tvrtke Labin 2000 d.o.o. i sportskog saveza Grada Labina. Grad Labin je u najvećoj mjeri vlasnik sportskih objekata izuzev sportskih objekata koji su u vlasništvu škola. U ime Grada, većim sportskim građevinama upravlja i održava ih Labin 2000 d.o.o., na temelju odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labin iz 2015. godine.

Promocija svih sportskih događanja

- Sada imamo situaciju da svi savezi, udruge, klubovi i druge asocijacije nemaju isti tretman odnosno mogućnosti oko ostvarivanja dodatnih izvora prihoda od reklama, sponzoriranja i slično. A sve zbog neatraktivnosti pojedinog sporta. Da bi se izbjegla takva situacija i da svi sportovi mogu jednako konkurirati u ostvarivanju dodatnih prihoda, i ne samo financijskih prihoda već i kompletno vođenje sporta, smatram da bi trebalo osnovati marketinšku agenciju za sport ili da se poslovi marketinga za sport organiziraju unutar Sportske zajednice Grada ili gradske tvrtke Labin 2000, rekao je Martinović.


Kako je objasnio Martinović, temeljna zadaća poduzeća Labin 2000, bila bi promocija sportskih događanja, reklamiranja, povezivanja sa sponzorima, razvijanje sportskih projekata i mogućnosti za financiranje sportskih događanja iz EU fondova kroz program ERASMUS + , organizacija odnosa sa navijačima i drugo.


- S obzirom da se i sada provodi jedan dio tih aktivnosti kroz Savez sportova i Labin 2000, vjerujem da bi Grad trebao u početku formiranja Agencije koristiti te potencijale a kasnije po razvoju situacije stvoriti uvjete za dodatno zapošljavanje, rekao je Martinović.


Već postoji marketinška agencija


Labinski gradonačelnik Valter Glavičić odgovorio mu je da to u teoriji sve lijepo zvuči posebice riječi marketinška agencija za sport ali da je to u praksi teško ostvarivo.


- U Labinu imamo deset tisuća stanovnika i tridesetak sportskih udruga i pokušavamo svima maksimalno pomoći. Sportska zajednica ima pošten kriterij financiranja sportskih udruga iako se svi ne mogu financirat samo iz tog izvora pa se sami snalaze putem sponzora i drugih aktivnosti kako bi namaknuli dodatna sredstva potrebna za rad. Osnivanje posebne marketinške agencije lijepo zvuči ali je više teorija nego praksa, rekao je Glavičić.


Trenutačno u Labinu postoji jedna marketinška agencija koja se bavi sportskim marketingom „Rudar marketing“ u vlasništvu predsjednika NK Rudar Remza Zalihića. Koja između ostalog osigurava dodatni prihod za taj klub putem reklama na gradskom stadionu a ovih dana postavio je pored rotora kod Elektroiste i veliki reklamni display pano za koji mnogi građani smatraju da vozače dekoncentrira u prometu oko kružnog toka.Branko Biočić


darko martinović politika nezavisni zajedno sportska agencija rudar marketing