Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću - IDS-u 67 tisuća, Negriu 7, a Tamari Nestorović gotovo 8 tisuća kuna

Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću  - IDS-u 67 tisuća, Negriu 7, a Tamari Nestorović gotovo 8 tisuća kuna

31.1.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama.

 

U Proračunu Grada Labina za tu je namjenu osiguran iznos od 140 tisuća kuna,  a sukladno članku 2. i 3. Odluke o financiranju političkih stranaka. Sredstva se raspoređuju političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Ukoliko pojedini vijećnik ili više njih nakon konstituiranja Gradskog vijeća napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Ujedno, za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku

 

 

Osiguran iznos od 140 tisuća kuna

 

 

Sukladno tome, Istarskom demokratskom saboru (IDS) koji ima devet vijećnika u Gradskom vijeću, od čega četiri žena osiguran je godišnji iznos od  67.172,00 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) sa četiri vijećnika od čega jedna žena iznos od 29.290,00 kuna a Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) s dva vijećnika 14.277,00 kuna. Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske (BDSH) , Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) i Nezavisnoj gradskoj listi nositelja Williama Negria zastupljenima sa jednim vijećnikom osiguran je iznos od 7.131,00 kuna a Nezavisnoj gradskoj listi nositeljice Tamare Nestorović sa jednom vijećnicom iznos od 7.868,00 kuna.

 

Predviđena sredstva doznačuju se na račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama.2011.pdf77.93 KB
Odluka o financiranju političkih stranaka.pdf75.77 KB

financiranje novac politika političke stranke ids sdp tamara nestorović william negri novac