Zajednička svečana sjednica vijeća talijanske i bošnjačke nacionalne manjine

Zajednička svečana sjednica vijeća talijanske i bošnjačke  nacionalne manjine

1.8.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin sa svojim Projektom Labin – Zdravi grad uključen je u Hrvatsku mrežu zdravih gradova koja ove godine obilježava 20. obljetnicu. Povodom tog jubileja provodi se medijska kampanja
"Povezani zdravljem" kojom se najširoj javnosti želi pokazati rezultate 20-godišnjeg djelovanja.


Cilj je kampanje, među ostalim, ojačati društvenu i političku odgovornost za zdravlje, ukazati na postojanje i mogućnost djelovanja kroz institucije sustava, struku, politiku i civilno društvo u obnovi socijalnih mreža i jačanju zajednica kako bi one mogle brinuti o svakom svom članu.Kampanja se provodi tokom cijele 2008. godine, a Zdravi gradovi i Zdrave županije nosioci su pojedinih tema mjeseca.

Labin – Zdravi grad nositelj je teme mjeseca srpnja
"Promicanje demokracije". Pored do sada realiziranih niza planiranih aktivnosti, temu mjeseca Labin-Zdravi grad završava zajedničkom sjednicom vijeća talijanske i bošnjačke nacionalne manjine, koja će se održati u četvrtak, 31. srpnja 2008. sa početkom u 19,00 sati u prostorijama Grada Labina.

Labin Zdravi grad Labin.sjednica bošnjaci talijani manjine demokracija