Vukovi s Učke ponovno napali

Vukovi s Učke ponovno napali

19.4.2011. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Ovo je prvi put da su se vukovi pojavili u ovom kraju, kaže Uljanić i napominje da su stari ljudi govorili da je nekada vuk napadao stoku u ovom kraju, ali da je to do sad doživljavao kao priču. Prije mjesec dana nestala su mu dva teleta, svuda ih je tražio ali uzalud. Nikoga nije službeno obavijestio, iako je slučaj ispričao veterinarskoj službi.

"Netko bi mogao pomisliti da sam telad prodao, pa sada nešto tražim", doda je Uljanić, kooperant riječke mljekare, koji drži 40 krava. "Sada svi znaju da su vukovi došli i do nas", zaključuje.

Vještak Frković ne dvoji da s radi o napadu vuka, zaštićenog predatora, koji se nedavno pojavio na zapadnim padinama Učke i Ćićarije. Njegova će pojava neminovno unijeti promjene u postojeći način stočarstva u ovim krajevima. Električni pastir više neće biti dovoljan, već će se prostor za držanje stoke morati ograditi propisanom ogradom visokom 180 centimetara, dodaje Frković.

Napominje da se svaki napad mora prijaviti u roku od tri dana, u protivnom se neće moći ostvariti naknada štete. S tim da se s mjesta napada ništa ne smije uklanjati. U ovom se slučaju radi o manjem čoporu, ističe vještak. Vuk je novost za ovaj dio Ćićarije, krajnje granično područje staništa vuka, ali ako se čopor stalno nastanio na ovom području zacijelo će i u budućnosti nanositi štete stočarima.

Budući da područje Učke i Ćićarije nije tako veliko, najvjerojatnije se radi o istom čoporu koji je dosad napadao stoku u drugim mjestima na ovom području. Izgleda da slobodna ispaša na livadama u podnožju Učke polako odlazi u prošlost. Stoga stočari moraju bolje čuvati stoku. Na slobodnim prostorima moraju imati pastira i psa čuvara, a noću stoku moraju zatvarati u staje.

Iako o vuku kruže mnoge priče, poznat je kao kukavica i zato uvijek napada u čoporu. Kako bi se stanovništvo bolje upoznalo s okolnostima u kojima će zacijelo još neko vrijeme, a možda i stalno živjeti, Park prirode Učka organizirat će radionice i stručna predavanja kojima će ljude mjerodavno, sukladno programu upravljanja velikim zvijerima na teritoriju RH, informirati o vukovima, dodaje Vasilić. Napominje da ih se ljudi ipak ne trebaju bojati. (M. RIMANIĆ)

Prijavite ako primijetite vuka
U Gorskom Kotaru registrirano je nekoliko čopora i svaki ima jedinku obilježenu radioogrlicom. Stoga, napominje Frković, ako u prirodi ugledate vuka, to prijavite Općini Lupoglav ili Parku prirode Učka, jer se može dogoditi da je zbog kvara radioogrlice kontakt s vukovima izgubljen. Vuk je pod strogom zaštitom, a odstrel je ilegalan i kažnjava se visokim kaznama do 40 tisuća kuna, kaže Frković.

 

vukovi napad domaće životinje