Vježba u dječjem vrtiću u Kršanu : "Spašeno" 51 dijete i 13 djelatnika vrtića

Vježba u dječjem vrtiću u Kršanu : "Spašeno" 51 dijete i 13 djelatnika vrtića

28.9.2023. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

U 9.15 sati u Dječjem vrtića Kockica u Kršanu izbio je požar u kuhinji vrtića. Kuharica ne uspijeva ugasiti vatru koja se ubrzo širi prema hodniku vrtića. Ravnateljica upućuje poziv na 112 i obavještava ih o nastalom događaju, nakon čega je naložila potpunu evakuaciju djece i osoblja. Jedno je dijete prilikom evakuacije zadobilo ogrebotinu na ruci, jedna je djelatnica zadobila lakše ozljede uganuća noge dok je kuharica zadobila opekotine na ruci.

Zdravstvena voditeljica na zbornom mjestu pruža prvu pomoć ozlijeđenima. Poštujući plan evakuacije i spašavanja, sve osobe koje su se zatekle u zgradi napustile su vrtić. Nakon provedene evakuacije i dolaska evakuirane djece i zaposlenika vrtića na Planom utvrđeno zborno mjesto obavlja se prozivka i utvrđuje brojno stanje. Prozivkom je utvrđeno kako nedostaje jedna djelatnica. Brzom intervencijom vatrogasaca djelatnica je pronađena kojoj nakon izvlačenja na sigurno mjesto prvu pomoć pruža interventni tim GD Crvenog Križa Labin te zdravstvena voditeljica vrtića.


Nije to bio stvarni događaj nego scenarij vježbe civilne zaštite koja je trajala oko 30 minuta, a u kojoj je sudjelovalo 51 dijete i 13 djelatnika vrtića. Nakon provedene vježbe održana je analiza s ocjenom uspješnosti i prijedlozima za poboljšanje sigurnosti djece i djelatnika vrtića. Cilj vježbe bila je praktična provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kršan u slučaju njegovog aktiviranja, provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću Kockica Kršan, uvježbavanje zaposlenika i polaznika u provedbi postupaka sklanjanja i evakuacije te mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja ili nesreće.


Osim osposobljenosti djelatnika vrtića za postupanje u izvanrednim situacijama te valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrao se i postupak intervencije žurnih službi te eventualna potreba mijenjanja Plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji. Analiza je pokazala da su žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim. Zaključno je pozdravljena dobra suradnja i usklađenost između sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.


Nositelj vježbe bio je Dječji vrtić Kockica Kršan, a u pripremi, organizaciji, koordinaciji i u izvođenju vježbe sudjelovali su predstavnici stožera Civilne zaštite Općine Kršan, Ravnateljstvo Civilne zaštite – Služba CZ-a Pazin, Javna vatrogasna postrojba Labin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kršan i Gradsko društvo Crvenog križa Labin.

Branko Biočićdječji vrtić kockica vježba civilne zaštite kršan crveni križ vatrogasna vježba