Vijećnici Općine Raša izglasali Odluku o komunalnom redu

Vijećnici Općine Raša izglasali Odluku o komunalnom redu

25.10.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Raša vijećnici su donijeli Odluku o komunalnom redu. Ovom se Odlukom propisuju odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanje i korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kazne za učinjene prekršaje. Vijećnici su imali primjedbe na kazne koje se odnose na fizičke osobe ukoliko se ne drže Odredbi.

 Visina kazni je 500,00 kuna i više. Predložili su da se mještane prije opomene, a ukoliko opet ponove prekršaj da ih se kazni, što nije prihvaćeno. Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o komunalnom redarstvu.

 

raša općina raša komunalni red