Vijećnica Nevina Miškulin traži što hitniju obnovu i učvršćivanje gradilišne ograde kod hotela Fortuna u Rapcu

Vijećnica Nevina Miškulin traži što hitniju obnovu i učvršćivanje gradilišne ograde kod hotela Fortuna u Rapcu

29.3.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

U Rapcu su tijekom 2012. godine bili započeti radovi na rekonstrukciji nekadašnjih hotela Istra i Fortuna.

Na mjestu hotela Istra sagrađena je nova građevina. Za razliku od toga, na lokaciji hotela Fortuna su nakon rušenja objekta i izvršenog širokog iskopa temelja obustavljeni svi daljnji radovi.

Na sjevernoj strani gradilišta prema Plominskoj ulici postavljena je gradilišna ograda. Međutim, tijekom proteka vremena ograda je postala nestabilna i više ne predstavlja sigurnu zaštitu od mogućeg pada u provaliju.

Treba naglasiti kako je visinska razlika između kote Plominske ulice i kote širokog iskopa temelja veća od 6 metara.

Slijedom navedenog traži se da Grad Labin kontaktira investitora radi što hitnije obnove i učvršćivanja ograde u cilju sprječavanja mogućih neželjenih posljedica.

Nadalje, kada će investitor nastaviti i okončati započetu gradnju obzirom da postojeći iskop kvari sliku ne samo ove atraktivne lokacije nego i Rapca u cjelini.

Na postavljeno pitanja moli se pisani odgovor.

Nevina MiškulinFoto: Labin.hr

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Nevina Miškulin vijećničko pitanje 26.3.2019 Ograda rabac
nevina miškulin obnova rabac ograda vijećničko pitanje