Valdi Runko podnio izvještaj o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2011.

Valdi Runko podnio izvještaj o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2011.

17.2.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Načelnik Općine Kršan Valdi Runko u utorak održanoj sjednici podnio je izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine. Tom je prigodom Runko izdvojio kako su prihodi proračuna, nakon izmjena i dopuna, planirani u visini 26 milijuna kuna, a ostvareno je oko 20 milijuna kuna ili 75% planirane veličine. Kod prihoda poslovanja najznačajnija je stavka naknada za korištenje prostora elektrana, 9,7 milijuna kuna dok je od komunalnog doprinosa ostvaren iznos od oko 4,2 milijuna kuna. 

Prihodi od poreza ostvareni su u visini 3,7 milijuna kuna.  Rashodi i izdaci ostvareni su u visini od oko 18 milijuna kuna, od toga se 1,2 milijuna odnosi na otplatu kredita iz 2004. godine. Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 2 milijuna kuna. Materijalni rashodi ostvareni su u visini 7 milijuna kuna. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u visini 1,9 milijuna kuna. Tekuće donacije ostvarene su u visini 2 milijuna kuna dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u visini milijun kuna. Runko je na posljetku zaključio kako su prihodi u odnosu na 2010. godinu porasli za oko 10% dok je rashodovna strana ostala na istom nivou. Isto je rezultiralo viškom prihoda od oko 2 milijuna kuna čime je preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 3,6 milijuna kuna, u izvještajnom periodu smanjen na iznos od 1,6 milijuna kuna.

 Runko je na sinoć održanoj sjednici također napomenuo kako ostvarenje planiranih kapitalnih pomoći od institucija i tijela Europske unije, na temelju prijavljenog projekta IPARD, programa za asfaltiranje ceste Čepić Polje-Kožljak, u prošloj godini nije ostvaren. Prihod očekuju u ovoj godini budući da se za te programe vrši povrat sredstava nakon završetka projekta. 

Izostanak ovog prihoda, zajedno s izostankom naplate planiranog komunalnog doprinosa ujedno je razlog relativno niskog ostvarenja proračuna za 2011. godinu.  Što se IPARD programa tiče Runko je izdvojio da se nakon odobrenja prijave projekta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) krenulo u javnu nabavu. Ugovorili su savjetnika za vođenje javne nabave po Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti Europske zajednice. Izvršen je uvid potencijalnih dobavljača u glavni projekt i stanje na terenu. Potvrđen je zapisnik s uvida u glavni projekt od strane APPRRR-a. Runko je još dodao kako općinski djelatnici nisu u mogućnosti izrađivati takve projekte. Mišljenja je kako treba zaposliti osobu koja će pripremati dokumentaciju za projekte. Za spomenuti projekt djelatnici općine utrošili su 200 do 500 radnih sati, prema riječima načelnika, i to si više neće dozvoliti, zaključio je Runko. 

 

 

valdi runko kršan financiranje izvještaj