Usvojena Strategija razvoja Grada Labina za razdoblje 2016. - 2020.

Usvojena Strategija razvoja Grada Labina za razdoblje 2016. - 2020.

8.8.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Strategija razvoja Grada Labina za razdoblje od 2016. do 2020. godine predstavlja ključni strateški dokument kojim se definira smjer ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja Grada Labina u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Strategija razvoja Grada Labina tako je usvojena od strane vijećnika Gradskog vijeća Grada Labina na sjednici 3. kolovoza 2016. "Svjesni razvojnih potencijala koje Labin ima, želimo da svaki naš građanin svojim znanjima, vještinama i radom doprinese razvoju Labina", rekao je na sjednici gradonačelnik Tulio Demetlika. Strategija predstavlja srednjoročni strateški dokument koji definira ciljeve i prioritete razvoja Labina za razdoblje od 4 godine i u svom sadržaju uklapa se u trenutno važeće strateške dokumente počevši od Županijske razvojne strategije do širih strateških okvira na nacionalnoj i EU razini.

 

Strategija je nastala kroz snažan participativni proces predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora. Bitno je naglasiti kako je Strategija u vlasništvu svih građana i kao takva predstavlja početnu točku u utvrđivanju željenog smjera gospodarskog i društvenog razvoja. Njezino provođenje direktno će ovisiti o poduzetim naporima i našem zajedničkom zalaganju.

 

 Strategija razvoja Grada Labina 2016. - 2020.1.4 MB

 

 

razvojna strategija demetlika grad labin strategija ulaganje poduzetništvo