Uspješno završen europski projekt Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin - suvreeni trendovi - nastava za 21. stoljeće

Uspješno završen europski projekt Srednje škole Ivanec i Srednje škole Mate Blažine Labin - suvreeni trendovi - nastava za 21. stoljeće

23.10.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Dana 22. listopada 2016. završava projekt HEUREKA-spoznajom do uspjeha financiran u 100%-tnom iznosu od 1.338.388,39 kn iz Europskog socijalnog fonda. Kroz godinu dana koliko je projekt trajao, timskim radom svih članova projektnog tima odrađene su sve planirane aktivnosti, koje su dovele do ostvarenja cilja projekta - uvođenje suvremenih i inovativnih fakultativnih premeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje te osiguranje materijalnih i kadrovskih uvjeta za njihovo izvođenje, radi povećanja kompetencija učenika potrebnih za nastavak obrazovanja.


Potvrda ostvarenju navedenog cilja ogleda se u dobivenim Odobrenjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje nastave četiri nova fakultativna predmeta u obje partnerske škole i u prvim grupama polaznika koji već slušaju novo kreirane fakultativne predmete. Radi se o fakultativnim premetima STATISTIKA, EKSPERIMENTALNA FIZIKA, DIGITALNA KARTOGRAFIJA I RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA.


Za navedene predmete, uz kurikulume izrađene sukladno HKO metodologiji, izrađeni su i priručnici nastavnih materijala. Nastavnicima je omogućen rad uz primjenu suvremenih metoda učenja i poučavanja koje su usmjerene na učenike i razvijanje njihovih vještina rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te kompetencija potrebnih za nastavak obrazovanja.


Nastava novih fakultativnih predmeta koncipirana je kao istraživačka i/ili projektna te su kroz projekt nastavnici dodatno educirani za korištenje takvih metoda, kao i za korištenje programskih rješenja koja se koriste u izvođenju nastave. Na svim edukacijama, uz nastavnike koji su radili na izradi kurikuluma novih fakultativnih predmeta, sudjelovali su i drugi nastavnici komplementarnih predmeta. Na taj način će se efekt ojačanih ljudskih resursa preliti i u redovnu nastavu obiju partnerskih škola. Kroz projekt su dodatno ojačani i materijalni resursi kroz nabavku suvremene opreme za izvođenje novih fakultativnih predmeta.


Zainteresiranost učenika obje škole za pohađanje novih fakultativnih predmeta potvrđena je anketiranjem učenika od 1. do 3. razreda gimnazije krajem prošle školske godine. „Sukladno iskazanom interesu, od ove školske godine (2016.-2017.) u Srednjoj školi Ivanec i Srednjoj školi Mate Blažine Labin provodi se nastava novih fakultativnih predmeta. Mogućnost izvođenja nastave tj. korištenje rezultata projekta bit će dostupno i drugim školama koje u svoj obrazovni program žele uvrstiti ove inovativne fakultativne predmete čime ćemo dodatno osigurati održivost projekta“ – kazala je ravnateljica Srednje škole Ivanec, mr.sc. Lidija Kozina, dipl.oec.


SADRŽAJ FAKULTATIVNIH PREDMETA
U sklopu fakultativnog predmeta Statistika uz nastavnika matematike Đanija Žufića iz SŠMB-a učenici će naučiti kako prikupiti podatke koji su relevantni za opis neke pojave, obraditi prikupljene podatke statističkim metodama te ih grafički prikazati, pravilno interpretirati dobivene rezultate te predvidjeti ponašanje pojava u budućnosti na temelju dobivenih modela.

 

Više ssmb.hr

 

 

 

heureka srednja škola mate blažina ekperimentalna fizika suvremeno učenje obrazovanje eu fondovi