Uskoro svi podaci o pacijentu na jednom eKartonu

Uskoro svi podaci o pacijentu na jednom eKartonu

6.9.2015. // iPress // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Nakon što su u zdravstveni sustav 2011. godine uvedeni eRecepti i eUputnice za laboratorijske usluge, uskoro bi trebalo početi uvođenje eKartona, koji će na jednom mjestu objediniti podatke o zdravstvenom stanju pacijenata iz kartona u ordinacijama obiteljskih liječnika, kao i podatke u bolničkim informacijskim sustavima, ljekarnama i laboratorijima.

Projekt priprema Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla. Po njegovu završetku pacijenti više neće morati ići od ordinacije do ordinacije s fasciklima punim medicinske dokumentacije, već će svi njihovi podaci o ranijem liječenju, podaci iz eRecepta i eUputnice, izvješća o bolovanju i ostali podaci biti pohranjeni na jednom mjestu.

Uvođenje eKartona počet će u Karlovcu provedbom pilot-projekta u kojem će liječnicima obiteljske medicine biti omogućen pristup objedinjenim podacima za dio njihovih pacijenata, a nakon toga u proces će se uključiti i karlovačka Opća bolnica, kažu u HZZO-u.

Karlovac je odabran jer u njemu djeluje najveća polivalentna skupna praksa u Hrvatskoj, koja objedinjuje rad 24 ordinacije obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije.

Primjena eKartona, odnosno "elektroničkog zapisa o pacijentu", na prvih tisuću pacijenata započet će idućeg tjedna i trebala bi pokazati tehničke karakteristike novog sustava, izjavio je Hini karlovački obiteljski liječnik Goran Lazić, tajnik Europskog udruženja za uspostavu načela kvalitete elektroničkog zapisa o pacijentu.

Pilot-projekt ujedno će, kaže Lazić, pokazati kako će pacijenti reagirati na to što će podaci iz njihovih zdravstvenih kartona biti dostupni odabranim liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bolničkim specijalistima, ljekarnama, laboratorijima i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Iako će se pacijenti moći opredijeliti i za opciju da pristup njihovim zdravstvenim podacima i dalje nema nitko osim njihovih liječnika, Lazić smatra da otvaranje kartona donosi nesumnjivu dobrobit za pacijente.

Pritom će se poštivati sve međunarodne norme zaštite podataka o zdravstvenom stanju pacijenata, pa će ti podaci biti vidljivi samo medicinskom osoblju. Za liječnike je to fantastičan dohvat podataka, ali je moguć samo ako to pacijent odobri, kaže Lazić.

Kao jedan od oblika zaštite podataka predviđa se da pacijent svaki put kada u njegov eKarton želi ući neki liječnik specijalist potpiše izjavu kojom mu to odobrava.

"Bez takve izjave liječnici neće moći ulaziti u eKarton. Izuzetak je nesvjesno stanje pacijenta, ali i tada pacijent mora naknadno znati da se u njegov eKarton ulazilo zbog hitnosti", navodi Lazić.

U sigurnost podataka uvjeren je i ministar zdravlja Siniša Varga koji kaže da nema straha od curenja informacija. Svih proteklih godina otkako postoji zdravstveni informacijski sustav poštuju se sve međunarodne norme zaštite podataka, a sustav je sigurniji i od bankarskog sustava, tvrdi Varga.

U HZZO-u ističu da je uvođenje eKartona od višestruke koristi za pacijente. Osigurava se puno veća sigurnost liječenja jer će liječnik prilikom bilo kakve hitne intervencije, uzimanja anamneze ili propisivanja plana liječenja moći vidjeti koju terapiju je pacijent do tada koristio, koje pretrage je obavio te od kojih bolesti boluje.

Također, eKarton će onemogućiti dupliranje nalaza i smanjiti „šetanje kroz sustav" budući da će se podaci prenositi automatski.

Opseg podataka spremljenih na središnjem mjestu moći će se postupno povećavati pa se u eKarton mogu dodati i podaci o propisivanju i izdavanju medicinskih pomagala, podaci o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima i sl.

Predviđeno je da dio eKartona bude i portal za pacijente u kojem bi sami pacijenti mogli vidjeti i pratiti svoj zdravstveni karton. (Hina)

 

 

ekarton zdravstvo pacijent