Uredba o komunalnom otpadu

Uredba o komunalnom otpadu

24.9.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

ugoočekivana Uredba o komunalnom otpadu  koja propisuje cjelokupno tijek gospodarenja otpadom na javnoj je raspravi do kraja rujna. O uredbi direktor Komunalnog poduzeća „1. Maj“ Alen Golja: (ton – Alen Golja). Drugi dio uredbe odnosi se na vlasništvo nekretnina: (ton – Alen Golja 1). A treći dio je, a što je bitno: (ton – Alen Golja 2). U uredbi se determinira, veli Golja, a što je izazvalo velike nedoumice: (ton – Alen Golja 3). Cijeli sustav napravljen je, kaže direktor labinskih komunalaca, da se individualizira proizvodnja otpada: (ton – Alen Golja 4).

 

Posebno se u Uredbi o komunalnom otpadu govori i o zelenim otocima, koji će pored dosadašnja tri spremnika za staklo, papir i plastiku, morati imati i spremnike za mješoviti komunalni otpad i tekstil: (ton – Alen Golja 5). Uredbom je predviđeno i da zeleni otoci moraju najduže biti udaljeni od korisnika do 300 metara. Nakon javne rasprave Uredbu o komunalnom otpadu će donijeti hrvatska Vlada, a njezina primjena trebala bi početi 90 dana nakon usvajanja, no Alen Golja se nada da će se početak primjene produžiti na 6 mjeseci.

alen golja uredba o komunalnom otpadu otpad komunalno 1.maj