Umirovljenicima Općine Kršan božićnica od 300 kuna

Umirovljenicima Općine Kršan božićnica od 300 kuna

12.12.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/02, 01/08.), Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2008. godine donijelo

                                                            Z A K L J U Č A K

 1. Zadužuje se Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan da pristupi pojedinačnoj isplati iznosa od 300,00 kn umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan. Navedeni iznos biti će isplaćen iz Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, Programa socijalne skrbi, stavke ''''Pomoć umirovljenicima i starijim osobama u novcu''''.

 2. U svrhu realizacije točke 1. ovog zaključka i utvrđivanja odnosno ažuriranja postojećeg popisa umirovljenika, zadužuju se Roko Terković, član Poglavarstva i Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan.

 3. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan te oglasnoj ploči Općine Kršan.

 

Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan donijeta je Odluka da se pristupi pojedinačnoj isplati novčane pomoći u visini  300,00 kn svim umirovljenicima sa  područja Općine Kršan iz sredstava osiguranih Proračunom Općine Kršan za 2008. godinu a  prema Programu socijalne skrbi. Novčana naknada isplatiti će se umirovljenicima putem tekućih računa i štednih knjižica. Ukoliko umirovljenici nemaju otvorene bankovne račune, novčana sredstava biti će pojedinačno  isplaćena.

božićnica umirovljenici blagdani financijska pomoć Općia Kršan