U sklopu projekta `Europa za građane` Grad Labin u razdoblju od 2007. do 2013. godine povukao bespovratnih 163.944,00 eura

U sklopu projekta `Europa za građane` Grad Labin u razdoblju od 2007. do 2013. godine povukao bespovratnih 163.944,00 eura

9.5.2014. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

U Dnevnom boravku društvenog centra Rojc održana je radionica "Program Europa za građane 2014. - 2020." u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge na kojem je predstavljano novo financijsko razdoblje i mogućnosti financiranja projekata neprofitnih organizacija i jedincima lokalne i područne samouprave.

Radionica je okupila predstavnike mnogih udruga iz Rojca kojima je Maja Tomičić iz Ureda Vlade RH za udruge, izložila način prijave na programe, koji su prihvatljivi prijavitelji i teme projekata na koje se treba fokusirati.

 

Europsko sjećanje

 

- Ovaj program je primarno usmjeren promicanju aktivnog europskog građanstva s ciljem jačanja njihove participacije u Europskoj uniji i izravnog utjecanja na njene politike.

Projekt se uvijek treba raditi u suradnji s partnerima u inozemstvu, a sudjelovati mogu tijela lokalne uprave te neprofitne organizacije u najširem smislu riječi, udruge, zaklade, sindikati, škole, muzeji itd., kazala je Tomičić.

Na raspolaganju je nekoliko programskih aktivnosti na koje se organizacije mogu prijavljivati. "Europsko sjećanje" fokusirano je na uzroke totalitarnog režima u suvremenoj europskoj povijesti, odavanje počasti žrtvama ili drugim prijelomnim trenucima koji su odredili povijest Europe.

Prioriteti u 2014. godini su obilježavanje 100. Godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, 25. Godišnjica od pada Berlinskog zida i 10. godišnjica od proširenja EU na središnju i istočnu Europu. Iznos potpore za ove programe je do 100.000 eura, trajanje projekta do 18 mjeseci, a partner u projektu mora biti barem jedna država članica EU. Prednost imaju transnacionalni projekti.

 

Program suradnja gradova

 

Najviše je sredstva namijenjeno za drugu programsku cjelinu "Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje", a prioriteti za 2014. godini na koje bi se trebalo fokusirati su izbori za Europski parlament i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe te rasprava o budućnosti EU.

Ovu cjelinu sačinjavaju tri mjere na koje se mogu prijaviti projekti: Bratimljene gradova, Umrežavanje gradova i Projekti organizacije civilnog društva. Iznos potpore za prvu mjeru iznosi do 25.000 eura, a trajanje projekta je do 21 dan. Kako je naglasila Tomičić, za konkuriranje na ovu mjeru nije nužno da su gradovi potpisali povelju bratimljenja.

U projektu mora sudjelovati minimalno dva inozemna partnera, od kojih jedna mora biti iz države članice EU. Druga mjera namijenjena je za one gradove koji su već napravili prvi korak suradnje i sada suradnju žele formalizirati.

U mjeri "Umrežavanje gradova" treba sudjelovati partneri iz najmanje četiri države, od kojih najmanje jedna iz EU-a. Potpore su financijski visoke, do 150.000 eura, a projekt treba trajati do 24 mjeseca. Nije nužno da prijavitelji i partneri u projektu budu gradska tijela već to mogu biti i neprofitne organizacije u ime lokalne uprave. Treću mjeru mogu prijaviti neprofitne organizacije, a partneri se trebaju tražiti iz najmanje tri zemlje od čega jedna mora biti iz EU-a. Projekti trebaju trajati do 18 mjeseci, a potpore dosežu do 150.000 eura.

 

Uvjeti za dobivanje novca

 

- Teme projekata su jako široko postavljene, pa je zaista moguće prijaviti vrlo različite aktivnosti, ali je važno da bude uključena i EU dimenzija. Također, ono što se posebno cijeni prilikom odabira projekata je da u njemu sudjeluje mnogo građana, da se uključi volonterski rad, prikupljanje mišljenja građana putem anketa ili istraživanja, korištenje multimedija, webinara, promovira društveni angažman i solidarnost, nabrojala je Tomičić važne postavke projekta koje povećavaju šanse za dobivanje potpora. Također, važno je naglasiti da je moguće konkurirati na dva tipa financiranja.

Osim za gore opisane potpore koje su namijenjene za konkretne aktivnosti, neprofitne organizacije koje se bave temama iz ovog programa mogu tražiti operativna bespovratna sredstva za svoj rad i to tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Program Unije provodi  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u Bruxellesu, a ukupan proračun za novo financijsko razdoblje 186,5 milijuna eura. Kontakt točka za provođenje programa je Vladin Ured za udruge, gdje je moguće dobiti sve potrebne informacije na www.uzuvrh.hr ili na europazagradane@uzuvrh. hr.

 

 

U Istru je stiglo oko bespovratnih 790.000 eura

 

U prošlom je razdoblju od 2007. do 2013. godine za program "Europa za gradane" bilo na raspolaganju 215 milijuna eura. Hrvatska je iskoristila 2,6 milijuna eura za što je provedeno 68 projekata.

U Istru je dodijeljeno oko 790.000 eura bespovratnih sredstva za 13 projekata, a većinom su korisnici lokalne uprave.

 

2008. godine:

Grad Labin: Promicanje demokratskih oblika komunikacije (6.944 eura)

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Pula: Istra komunicira Europu (46.395 eura)

Istarska županija: Sve za EU: Gradani za Europu! (150.000 eura)  

 

2010. godine:

Općina Motovun: Prijateljstvo preko mora (6.920 eura)

Općina Medulin: AGRI-TWIN - Razvoj poljoprivrede kroz regionalno i lokalno sudjelovanje u medunarodnim inicijativama - bratimljenje gradova (80.000 eura) 2011. godine:

Grad Buzet: Dvorac prijateljstva (9.000 eura)

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Pula: Informiranoš_u i znanjem prema EU (93.830 eura)

 

2012. godine:

Grad Labin: Bratimljenje gradova - Labin i Baja (15.000 eura)

Općina Tinjan: Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i kulturnih dobara u europskim zajednicama kroz suradnju, razmjenu stavova i interkulturalni dijalog (19.000 eura)

Općina Medulin: Susret u Medulinu (19.000 eura)

 

2013. godine:

Grad Buzet: Suradnjom i razmjenom znanja medu gradovima do konkurentnosti i rasta poljoprivrede europskih zajednica (15.000 eura)

Grad Labin: Rudarsko nasljede: generator gospodarskog i turističkog razvoja (142.000 eura)

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

Pula: Aktivne zajednice za Europu (183.379 eura)

eu građani europa za građane eu fondovi fondovi rudarenje demokracija