Stampar M - Stampar

U rekonstrukciju Lamparne biti će uloženo oko 150 tisuća eura

U rekonstrukciju Lamparne biti će uloženo oko 150 tisuća eura

2.6.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Europska komisija - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), sufinancirat će, u sklopu programa Culture 2007-2013,  projekt Europske interdisciplinarne Internet platforme UNDERGROUND CITY XXI  sa iznosom od 195.548 Eura tj. 49,70% od ukupnog proračuna projekta koji iznosi 393.548 Eura. Ostatak sredstava osigurat će se će se iz domaćih (Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Istarska županija,... ) te inozemnih izvora, tj domicilnih zemalja partnera u projektu (Republika Češka, Francuska, Austrija) - u prilogu umjetnički koncept projekta.

 

U sklopu projekta pod nazivom «Unapređenje društveno-političkog angažmana mladih u gradu Labinu i Istarskoj županiji kroz kulturni centar za mlade ''Lamparna''» L.A.E. u lipnju mjesecu kreće u rekonstrukciju te uređenje interijera kulturnog centra Lamparna. Ukupna će investicija iznositi oko 150.000 Eura i odvijat će se u dvije faze (2009. i 2010.g.), a najveći će se dio troškova I. faze financirati Co-operating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF-CEE) iz Nizozemske, koja je u tu svrhu odobrila donaciju od 45.000,00 Eura.   3) Sve akcije Labin Art Expressa izvedene u sklopu projekta «Građanska inicijativa mladih za NOVI LABIN» dostupne su na Internetu (www.novilabin.org ).  

 

Građanska inicijativa Novi Labin uskoro nastavlja s novim akcijama, od kojih će prva biti potpora i pomoć grupi od 200-tinjak građana Labina oko ukljanjanja bespravno postavljene antene tvrtke VIPNET d.o.o. iz Zagreba, u samom centru Podlabina.  

novi labin rekonstrukcija dean zahtila financiranje lamparna kuc lamparna građanska inicijativa